Aktualności

Zobacz wszystkie
5 kwietnia 2024 Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna zaprasza na szkolenie online, pt. „Ochrona własności intelektualnej. Horyzont Europa.”

Szkolenie jest organizowane przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, konsorcjanta HPK PC wraz z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Tematyka spotkania dotyczy ochrony własności intelektualnej. Dowiesz się jakie są możliwości ochrony i jak funkcjonuje system ochrony własności przemysłowej. Poznasz pojęcia związane z własnością intelektualną, jej ochroną, wykorzystaniem i komercjalizacją. W czasie szkolenia przedstawione zostaną […]

czytaj więcej
2 kwietnia 2024 UNIWERSYTECKIE DOFINANSOWANIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH BADACZY

W dniu 20 lutego 2024 r. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dofinansowania Udziału Doktorantów i Młodych Badaczy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w konferencjach międzynarodowych o wysokiej renomie. Regulamin został stworzony zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustaleniami Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jego celem jest wsparcie procesu nawiązywania współpracy […]

czytaj więcej
2 kwietnia 2024 Programy unii w dziedzinie zdrowia – nominacje na organy i podmioty stowarzyszone do udziału we wspólnych działaniach

Ministerstwo Zdrowia przyjmuje zgłoszenia do nominacji na właściwe organy i podmioty stowarzyszone do udziału we wspólnych działaniach i dotacji bezpośredniej dla organów państw członkowskich (innej niż wspólne działanie). Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy z KE zaproszenie do nominowania na competent authorities i affiliated entities do udziału we wspólnych działaniach i dotacji bezpośredniej dla organów państw członkowskich (innej niż wspólne działanie). Zgodnie z przedstawionym przez […]

czytaj więcej
22 lutego 2024 Warsztaty z pisania wniosków projektowych w obszarze zdrowia Horyzont Europa

Projekt HNN3.0 organizuje warsztaty dla wnioskodawców przygotowujących wnioski projektowe (zarówno jedno jak i dwustopniowe) z konkursów klastra zdrowie, których deadline upływa w kwietniu 2024 r. Warsztaty odbędą się w formule online (w aplikacji Teams) we wtorek 12 marca 2024 r. w godz. 14:00–16:30 CET. Cel wydarzenia: Udzielenie wnioskodawcom porad, jak z sukcesem napisać projekt. W trakcie warsztaty jest przewidziana aktywna […]

czytaj więcej
22 lutego 2024 UMED gospodarzem spotkania projektu Horyzont 2020 ODIN – dzień demonstracyjny w CSK

W dniach 13-14 lutego 2024 Uniwersytet Medyczny w Łodzi był gospodarzem spotkania międzynarodowego konsorcjum naukowego realizującego projekt ODIN. Projekt, który uzyskał finansowanie z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej, stawia sobie za cel wprowadzenie do europejskiej medycyny niezwykle innowacyjnych rozwiązań, w celu stworzenia modelowych „szpitali przyszłości”. ODIN to europejskie wieloośrodkowe badanie pilotażowe skupiające się na poprawie […]

czytaj więcej
20 lutego 2024 EIT Health: deep tech venture builder programme – poszukiwane organizacje do współtworzenia

Powstaje nowy program EIT Health „Deep Tech Venture Builder” w ramach, którego poszukiwane są organizacje, które pomogą stworzyć zarys programu, zorganizują z warsztaty. Jest to oferta, dająca realny wpływ na tworzenie programów wsparcia dla startupów z obszaru deep tech. Na zgłoszenia organizacji czekamy do 14 marca. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://eithealth.eu/opportunity/co-create-eit-healths-new-deep-tech-venture-builder-programme/

czytaj więcej
15 lutego 2024 Nowy konkurs: Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches (PMTargets)

W ramach programu EP PerMed ogłoszony został konkurs “Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches (PMTargets)”.  Wnioski mogą składać środowiska akademickie lub instytuty badawcze; Sektor zdrowia klinicznego/publicznego; Prywatni partnerzy, np. MŚP i prywatni partnerzy non-profit, np. fundacje, stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe.  Finansowane projekty nie wymagają współfinansowania (stopa finansowania 100%), maksymalny czas trwania to […]

czytaj więcej
30 stycznia 2024 Sesja informacyjna: nabór na projekty EIT Health – Flagship Call 2024

W dniu 2 lutego 2024 o godzinie 15.00 (CET) zapraszamy na sesję informacyjną on-line EIT Health, dotyczącą nowego naboru na wnioski projektowe. Co w programie sesji informacyjnej: · Zaproszenie do składania wniosków projektowych na rok 2024: krótki przegląd najnowszych osiągnięć i ulepszeń w ramach naboru na rok 2024 EIT Health. · Działania edukacyjne i innowacyjne […]

czytaj więcej