Nasz dział

Dział projektów międzynarodowych

Dział Projektów Międzynarodowych znajduje się w strukturze Biura Nauki, Strategii i Rozwoju. Wszystkie nasze działania, zgodnie ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2021-2025, mają na celu zwiększenie międzynarodowego potencjału badawczego UMED poprzez zapewnienie naukowcom optymalnych warunków do współpracy z zagranicznymi ośrodkami w oparciu o wspólne projekty.

Nasz Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i rozliczaniu projektów o charakterze międzynarodowym, dzięki czemu możemy zapewnić wsparcie dla naukowców we wszystkich aspektach zarządzania projektem, od jego rozpoczęcia do rozliczenia i zamknięcia. Pomagamy naukowcom i studentom poruszać się w administracyjnej rzeczywistości projektów międzynarodowych:

Ikona 1

Udzielamy informacji o otwartych naborach i pomagamy wybrać odpowiednią formę finansowania projektu ze źródeł zewnętrznych

Ikona 2

Znajdujemy partnerów projektu i budujemy konsorcja badawcze. Posiadamy szeroką sieć networkingową, ściśle współpracujemy z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego

Ikona 3

Pomagamy w przygotowaniu i napisaniu wniosku aplikacyjnego, zweryfikowaniu go i złożeniu

Ikona 4

Współpracujemy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii, dzięki czemu możemy pomóc Państwu zaprojektować kolejne kroki od projektu badawczo-wdrożeniowego do powstania start-upu i dalszej komercjalizacji

Ikona 5

Ułatwiamy komunikację pomiędzy wszystkimi członkami projektu

Ikona 6

Przygotowujemy raporty finansowe

Ikona 7

Kontrolujemy wszystkie etapy i badamy ryzyka projektu

Ikona 8

Dbamy o zabezpieczenie praw intelektualnych uczestników projektów we współpracy z prawnikami

Z powodzeniem wspieraliśmy naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ponad 90 międzynarodowych inicjatywach. W ostatnich latach zarządzaliśmy 21 projektami EIT Health, w tym 3 koordynacjami. Braliśmy udział w 8 projektach w Horyzont 2020, 3 projektach z 3. Programu Zdrowie, w 5 projektach Erasmus+ KA2, w 3 projektach COST oraz w projekcie Interreg Central Europe.

Mapa partnerstw

Partnerstwa - logotypy