EIT Health

EIT Health to międzynarodowe konsorcjum wybrane w grudniu 2014 r. przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w ramach otwartego naboru dla kolejnych strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych (znanych jako Wspólnoty Wiedzy i Innowacji) w obszarze tematycznym – innowacje na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia. Regionalnym partnerem konsorcjum(Innostar) jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J, Nofera w Łodzi i firma Celonpharma S.A.. Od 2018 roku do konsorcjum dołączy Commarch S.A.

EIT Health to silne, różnorodne i zrównoważone partnerstwo, w którego skład  wchodzą wiodące organizacje w dziedzinie edukacji, badań, technologii i innowacji.

Konsorcjum EIT Health skupia ponad 140 partnerów z 14 państw Europy – Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Belgii, Holandii, a także Polski, Węgier, Chorwacji, Słowenii, Walii, Portugalii. Wśród kluczowych uczestników tego partnerstwa znajdują się takie potęgi jak Roche, Sanofi Aventis, Philips Electronics, Intel Corporation, Towarzystwo Maxa Plancka, Instytut Karolinska, Imperial College w Londynie, Uniwersytety w Uppsali, Gent, Cambridge i Oxford oraz wiele innych.

Misją EIT Health jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwój innowacji w zakresie zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, a także poszukiwanie nowych możliwości i odpowiednich zasobów, które przyczynią się do poprawy jakości życia  w całej Europie.

Problemy zdrowotne i gospodarcze Europy są szczególnie dotkliwe w regionach mniej rozwiniętych. Mając na względzie wykorzystanie różnorodności i potrzebę integracji regionów słabiej rozwiniętych, konsorcjum EIT Health pozyskało partnerów InnoStars do swojej sieci. InnoStars to regionalne partnerstwa reprezentujące przemysł, środowiska akademickie i dostawców usług zdrowotnych z ośmiu regionów (z czego siedem zdefiniowanych jako regiony konwergencji) w sześciu krajach – Chorwacji Węgrzech, w Polsce (Lodzkie Region), Portugalii, Słowenii i Walii. InnoStars są w pełni zintegrowane z  EIT Health, zapewniając szersze uczestnictwo i zwiększenie zasięgu w całym europejskim krajobrazie innowacji.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi został głównym  Partnerem Konsorcjum EIT Health i  jest aktywnym działaczem w tej jednej z większych inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój opieki zdrowotnej. Konsorcjum finansuje i realizuje projekty w trzech obszarach: Accelerator wspiera innowacje na poziomie komercjalizacji badań oraz dostępu do rynków zagranicznych; Campus stawia na edukację i zapewnia specjalistom warunki do rozwoju w obszarze przedsiębiorczości; Innovation koncentruje się na interdyscyplinarnych działaniach poświęconych zróżnicowanym potrzebom opieki zdrowotnej w krajach europejskich.

Osoby do kontaktu:

Lucyna Woźniak
PROF. DR HAB. N. MED.
LUCYNA WOŹNIAK
Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Biuro Rektora, pok. nr 15
al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Kontakt:
tel. 42 272 58 13
prorektor.nauka@umed.lodz.pl

mgr Martyna Głogowska
martyna.glogowska@umed.lodz.pl

Aneta Andrzejczyk
ANETA ANDRZEJCZYK
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Nauki, Strategii i Rozwoju

+48 785 911 548
aneta.andrzejczyk@umed.lodz.pl

JOANNA ORŁOWSKA
Dyrektor Biura Rektora, Rzecznik Prasowy

tel. 785 911 510
joanna.orlowska@umed.lodz.pl
lub
Biuro Rektora, tel. 42 272 58 05
(w godz. 8.00 – 16.00)
press@umed.lodz.pl
al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Do pobrania:

Więcej informacji:
www.eit.europa.eu/eit-community/eit-health

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Celon Pharma
Instytut Medycyny Pracy