Erasmus+ AHEAD, czyli digitalizacja w praktyce nauczania

17 sierpnia 2023 Przedłużenie naboru w wewnętrzyn konkursie na granty Postdoctoral Fellowship MSCA – 31.08.2023

Do końca sierpnia (31.08.2023) będzie trwał nabór na składanie wniosków w wewnętrznym konkursie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wsparcie indywidualnego rozwoju naukowego dla młodych badaczy i doktorantów w związku z grantami MSCA Postdoctoral Fellowship! Jesli rozważasz gotowość do złożenia grantu MSCA Postdoctoral Fellowship we współpracy z zagranicznym promotorem, jest to konkurs dla Ciebie. Więcej informacji: […]

czytaj więcej
7 sierpnia 2023 Refu-Health-Access Europe, czyli ankieta badawcza dla osób z Ukrainy!

Rosyjska napaść na Ukrainę zmusiła miliony ludzi do opuszczenia swojego kraju. Teraz przebywają oni w różnych miejscach, z daleka od ojczyzny. Goszczące ich kraje Europy starają się zabezpieczyć ich potrzeby, nie wiemy jednak, na ile dobrze im się to udaje. Jedną z takich absolutnie podstawowych potrzeb jest dostęp do opieki zdrowotnej. Dlatego europejscy naukowcy, skupieni […]

czytaj więcej
31 lipca 2023 Kick off meeting projektu Co-CAPTAIN Horizon Europe

W dniach 23-24 czerwca 2023 odbyło się oficjalne rozpoczęcie trzyletniego projektu Co-CAPTAIN (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01 CO ): Profilaktyka nowotworów wśród osób z problemami zdrowia psychicznego: współadaptacja i wdrażanie modelu „PATIENT NAVIGATION” na poziomie profilaktyki pierwotnej. Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny w Wiedniu. Konsorcjum składa się z 14 partnerów, w tym pięciu partnerów badawczych, trzech organów publicznych, dwóch […]

czytaj więcej
15 czerwca 2023 Wewnętrzny konkurs Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wsparcie indywidualnego rozwoju naukowego dla młodych badaczy i doktorantów w związku z grantami MSCA Postdoctoral Fellowship

Szanowni Państwo, Z przyjemnością zapraszamy do udziału w wewnętrznym konkursie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wsparcie indywidualnego rozwoju naukowego dla młodych badaczy i doktorantów w związku z grantami MSCA Postdoctoral Fellowship. DLACZEGO WARTO? WARUNEK KONIECZNY: Wnioskując o grant na wsparcie indywidualnego rozwoju, deklarujesz gotowość do złożenia grantu MSCA Postdoctoral Fellowship we współpracy z zagranicznym promotorem. […]

czytaj więcej
V edycja konkursu Biocodex Microbiota Foundation pt.: „KSZTAŁT MIKROBIOTY JELITOWEJ W KONTEKŚCIE COVID-19”
15 czerwca 2023 V edycja konkursu Biocodex Microbiota Foundation pt.: „KSZTAŁT MIKROBIOTY JELITOWEJ W KONTEKŚCIE COVID-19”

Rusza V edycja konkursu Biocodex Microbiota Foundation pt.: „KSZTAŁT MIKROBIOTY JELITOWEJ W KONTEKŚCIE COVID-19” Do składania projektów zapraszamy lekarzy, naukowców, farmaceutów, mikrobiologów, doktorantów. Wartość grantu w konkursie: 25 000 EUR. Wnioski konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej na formularzu konkursowym do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 24.00. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Rada Naukowa Biocodex […]

czytaj więcej
Business Model Canvas, narzędzia we wniosku EIC Accelerator – WARSZTAT
25 maja 2023 Business Model Canvas, narzędzia we wniosku EIC Accelerator – WARSZTAT

Tym razem oprócz informacji o wykorzystaniu BMC (Business Model Canvas) we wniosku EIC Accelerator Horyzontalny Punkt Kontaktowy Makroregionu Polska Centralna proponuje otwarty warsztat: Model biznesowy, jako narzędzie strategicznego zarządzania w przedsiębiorstwie. Wydarzenie poprowadzą: Agnieszka Banrowska – Ekspertka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego w regionie Polska Centralna w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Izabela Paluch – Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. spółki […]

czytaj więcej
25 kwietnia 2023 Projekt GATEKEEPER- twinning z Uniwersytetem w Pecs

W dniu 21 kwietnia 2023 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi gościł grupę naukowców i doktorantów z Centrum Oceny Technologii Medycznych Uniwersytetu w Pecs na Węgrzech. Wizyta była częścią programu TWINNING, którego lauratemi został zespół projektowy GATEKEEPER UM. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń oraz umożliwienie pracownikom obu uczelni poznania różnic odnośnie wdrażania nowych technologii medycznych […]

czytaj więcej
14 kwietnia 2023 Kariera Naukowa z Horyzontem Europa – MSCA

Zapraszamy do udziału w spotkaniu:  Kariera naukowa z Horyzontem EuropaHotel Marriott, Warszawa, 24 kwietnia 2023 Spotkanie adresowane do naukowców, którzy chcą skorzystać z możliwości, jakie oferuje Program Ramowy UE Horyzont Europa. Organizatorem spotkania jest Krajowy Punkt Kontaktowy, którego eksperci przedstawią ofertę filaru I Horyzontu Europa: Excellent Science. Gościnnie wystąpią również przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Uniwersytetu […]

czytaj więcej
13 kwietnia 2023 Harmonogram naborów do projektów NAWA 2023-2024

Zastrzegamy, że harmonogram ma charakter poglądowy. Podstawowym źródłem informacji o szczegółowych terminach naborów wniosków – daty ogłoszenia naborów, oraz daty rozstrzygnięcia, będą dostępne w ogłoszeniach naborów w poszczególnych programach.  Osoby zainteresowane składaniem projektów NAWA, proszone są o kontakt z Eweliną Łojewską (ewelina.lojewska@umed.lodz.pl). Strona: https://nawa.gov.pl/.

czytaj więcej
Zdobądź grant w 3. konkursie INNOGLOBO -wsparcie NCBR w ekspansji na rynki zagraniczne
13 kwietnia 2023 Zdobądź grant w 3. konkursie INNOGLOBO -wsparcie NCBR w ekspansji na rynki zagraniczne

INNOGLOBO to międzynarodowy program otwarty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej. Swoboda przy wyborze zagranicznego partnera oraz dowolność tematyki to jego największe atuty. Celem jest udzielenie wsparcia polskim podmiotom w ich ekspansji na rynki zagraniczne w zakresie rozwijania, adaptacji czy implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w szerokim kontekście geograficznym. Do tej […]

czytaj więcej
Joint Transnational Call – Enabling health and care systems transformation through research and innovation 
12 kwietnia 2023 Joint Transnational Call – Enabling health and care systems transformation through research and innovation 

Partnerstwo Transforming Health and Care Systems (THCS) stawia sobie za cel koordynację i optymalizację wysiłków badawczych w Europie i krajach partnerskich w obrębie innowacji w systemach opieki zdrowotnej. W dniu 22 marca 2023 r. uruchomiono I konkurs na projekty badawcze pt. „Healthcare of the Future”. Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań w celu […]

czytaj więcej
12 kwietnia 2023 Granty Interwencyjne NAWA

Wnioskodawcą mogą być podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., mogą występować o finansowanie pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową. INSTYTUCJA FINANSUJĄCA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej CEL KONKURSU Celem Programu […]

czytaj więcej
Nabór do 23 edycji programu stypendialnego dla kobiet – L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
12 kwietnia 2023 Nabór do 23 edycji programu stypendialnego dla kobiet – L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Program skierowany jest do kobiet – naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu (biologicznych, medycznych, rolniczych), a jego celem jest udzielenie wsparcia finansowego i promocja utalentowanych kobiet. Do programu mogą zgłaszać się kobiety, które mieszkają w Polsce, które są na początkowym lub zaawansowanym etapie rozwoju kariery naukowej. Można aplikować w trzech kategoriach: Kandydatkom, które w […]

czytaj więcej
„Impact on early career researchers” – webinar dla młodych naukowców
3 kwietnia 2023 „Impact on early career researchers” – webinar dla młodych naukowców

Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) oferują naukowcom rozpoczynającym karierę zawodową (ECR, definiowani jako ci, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu ostatnich kilku lat) bogactwo możliwości rozwoju zawodowego. Jako projekty współpracy, umożliwiają początkującym naukowcom zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy w multidyscyplinarnych zespołach z ludźmi z różnych środowisk, takich jak agencje rządowe, organizacje non-profit i przemysł. Ta ekspozycja może […]

czytaj więcej
„Aspekty etyczne w programie Horyzont Europa. Rola eksperta Komisji Europejskiej ds. etyki” – szkolenie
16 marca 2023 „Aspekty etyczne w programie Horyzont Europa. Rola eksperta Komisji Europejskiej ds. etyki” – szkolenie

Politechnika Warszawska, konsorcjant Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Centralna (HPK MPC), zaprasza na szkolenie online pt.: „Aspekty etyczne w programie Horyzont Europa. Rola eksperta Komisji Europejskiej ds. etyki” Wydarzenie poprowadzi dr Aneta Milczarczyk, ekspertka Komisji Europejskiej. Program: 1. Zasady przewodnie Komisji Europejskiej dotyczące etyki. 2. Działalność badawcza niekwalifikująca się do finansowania. 3. Obowiązki beneficjentów. 4. Samoocena etyczna. […]

czytaj więcej
Wykład Nobel Prize Inspiration Initiative 17.03 Warszawa
6 marca 2023 Wykład Nobel Prize Inspiration Initiative 17.03 Warszawa

17.03 (piątek 15:30-16:30) w ramach inicjwtywy organizowanej przez Nobel Prize Outreach i AstraZeneca zatytułowanej Nobel Prize Inspiration Initiative odbędzie się wykład laureata Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii lub medycyby z 2019 Petera Ratcliffa, więcej informacji poniżej: https://www.sggw.edu.pl/spotkanie-z-noblista-sir-peterem-ratcliffeem/

czytaj więcej
2 lutego 2023 Krajowy Dzień Informacyjny Programu UE dla Zdrowia (EU4Health Programme)

Największy unijny program zdrowia EU4Health o budżecie 5,3 mld EUR 24 marca 2021 zostało przyjęte Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027. Program realizowany jest w Polsce we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Program określa następujące cele ogólne: a) poprawa i wspieranie zdrowia w Unii w celu zmniejszenia obciążeń związanych […]

czytaj więcej
31 stycznia 2023 Erasmus+ 2023: nabory, terminy i zasady

Poniżej prezentujemy zaproszenie do składania wniosków na rok 2023 dotyczące wszystkich akcji programu Erasmus+, w tym działań „Jean Monnet”: Zaproszenie do składania wniosków 2023 Zgodnie z dokumentem obowiązują dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku. Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie szacuje się na blisko 3,4 mld euro. W związku ze znacznym wzrostem wskaźników […]

czytaj więcej
Szkolenie online: <strong>NABC Model – innowacyjne rozwiązania w oparciu o potrzeby uczestników oraz propozycja wartości</strong>
27 stycznia 2023 Szkolenie online: NABC Model – innowacyjne rozwiązania w oparciu o potrzeby uczestników oraz propozycja wartości

NABC Model – innowacyjne rozwiązania w oparciu o potrzeby uczestników oraz propozycja wartości Szanowni Państwo, Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna, zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących II etapu aplikowania w programie EIC Accelerator, organizowane przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, konsorcjanta HPK PC: Szkolenie I: NABC Model – innowacyjne rozwiązania w oparciu o […]

czytaj więcej
9 grudnia 2022 Horyzont Europa – wszystkie programy pracy na lata 2023-2024 w pdf!

Programy Pracy umożliwiają zapoznanie się z celami oraz harmonogramem poszczególnych elementów programu ramowego Horyzont Europa, a przede wszystkim z tematami i konkursami, do których można aplikować. Dzięki temu zainteresowani mogą zaplanować swój udział w Horyzoncie Europa – w co warto się zaangażować oraz na kiedy przygotować wnioski. Opublikowane programy prac na lata 2023-2024 dla klastrów […]

czytaj więcej
12 października 2022 EIT HEI – Youth Entrepreneurship Program!

Do 14 października 2022 otwarty jest nabór do pierwszej inicjatywy InterHEI (https://www.interhei.eu), której Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest partnerem: Youth Entrepreneurship Program organizowanej przez Universidad Loyola. Youth Entrepreneurship Program to program szkoleniowy dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem zainteresowanych możliwościami biznesowymi w dziedzinie żywności i zdrowia oraz zapewniajacy wiedzę i narzędzia do walidacji pomysłów biznesowych w obu sektorach. Program umożliwia studentom z różnych krajów nawiązanie kontaktów w wielokulturowym i […]

czytaj więcej
9 października 2022 Warsztaty co-creation na temat doświadczeń dotyczących zdalnego nauczania – 07.11.2022 na UMED

W imieniu Koordynatora projektu AHEAD serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego na warsztaty, które odbędą się w dniu 7.11. 2022 r., godz. 14:00 w Bibliotece UMed. (Patio), ul. Muszyńskiego 2. Warsztaty dedykowane są doświadczeniom w zdalnym nauczaniu. Finansowany w ramach programu Erasmus+ projekt: Assessment in Healthcare EduAtion Go Digital „AHEAD” ma na celu poprawę systemu oceny […]

czytaj więcej
Horizon Europe
8 października 2022 Finansowanie ryczałtowe w programie Horyzont Europa – webinar w j. angielskim

Finansowanie ryczałtowe w programie Horyzont Europa: Jak to działa? Jak napisać wniosek? Horyzont Europa wykorzystuje finansowanie ryczałtowe w celu ograniczenia błędów administracyjnych i finansowych. Ryczałty upraszczają program, eliminując konieczność raportowania kosztów rzeczywistych. Oznacza to łatwiejszy dostęp do programu, zwłaszcza dla małych organizacji i początkujących, którym często brakuje doświadczenia i umiejętności radzenia sobie ze skomplikowanymi regułami […]

czytaj więcej
31 sierpnia 2022 EIT HEI (Network IQ) – zostań trenerem Inteligencji Sieciowej!

Network IQ Alliance to społeczność przedsiębiorczych uniwersytetów z Hiszpanii, Polski, Łotwy, Irlandii i Wielkiej Brytanii, innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP), sieć instytutów badawczych, sieć branżowa oraz globalna sieć nauki i parki technologiczne w 77 krajach. Jako członkowie społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – głównego partnera projektu Network IQ, posiadamy unikalną okazję zostania trenerem Inteligencji […]

czytaj więcej
Wizyta zagranicznych gości z projektu Erasmus+ „Awake Mind, Absolve Future”
30 sierpnia 2022 Wizyta zagranicznych gości z projektu Erasmus+ „Awake Mind, Absolve Future”

W dniach 23 – 25.08.2022 roku, w ramach projektu Erasmus+ Awake Mind, Absolve Future, prowadzonego przez Dział Projektów Międzynarodowych, pod merytorycznym kierownictwem dr Anny Lipert, Uniwersytet Medyczny gościł badaczy z Hiszpanii, Grecji, Słowenii i Turcji. W trakcie pobytu zagraniczni goście projektu zostali zapoznani ze strategią uniwersytetu dotyczącą zrównoważonego rozwoju, brali udział w warsztatach oraz dyskusjach […]

czytaj więcej
Wypełnij ankietę do badania naukowego!
4 sierpnia 2022 Wypełnij ankietę do badania naukowego!

Poniższa ankieta naukowa została opracowana w ramach projektu GATEKEEPER, który jest projektem badawczym w ramach inicjatywy Horyzont 2020 finansowanej przez Komisję Europejską i prowadzonym przez międzynarodowy zespół naukowców. Dzięki tej ankiecie staramy się zrozumieć, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na Ciebie i inne osoby w Twoim kraju. Twoja opinia i doświadczenie pomogą nam zrozumieć […]

czytaj więcej
25 lipca 2022 Flagships: EIT Health ogłasza nowe konkursy

EIT Health (Europejski Instytut Innowacji i Technologii) ogłasza konkurs na udział w programie  prestiżowych projektów flagowych. Nabór potrwa, w zależności od obszaru tematycznego zgłaszanego projektu, do 02.11.2022r, 01.03.2023r. lub 01.06.2023r (więcej informacji w tabeli o datach odcięcia). Istnieje wiele problematycznych kwestii powiązanych ze zdrowiem, które mają znaczny wpływ na funkcjonowanie człowieka, m.in. wzrost liczby chorób […]

czytaj więcej
5 nowych konkursów wspierających EU Cancer Mission
13 lipca 2022 5 nowych konkursów wspierających EU Cancer Mission

Aby przyczynić się do szybkiego wdrożenia misji UE w zakresie raka, HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) opublikowała pięć zaproszeń do składania wniosków dotyczących badań nad rakiem. Tematy koncentrują się na: 1. Poprawa i intensyfikacja pierwotnej profilaktyki raka 2. Wzmocnienie badań nad rakiem i ich infrastruktury 3. Optymalizacja leczenia raka 4. Utworzenie Europejskiego Centrum […]

czytaj więcej
Sukces Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – członkostwo w dwóch konsorcjach EIT HEI (Inicjatywy Szkolnictwa Wyższego Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii)
5 lipca 2022 Sukces Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – członkostwo w dwóch konsorcjach EIT HEI (Inicjatywy Szkolnictwa Wyższego Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi został zakwalifikowany do prestiżowego konkursu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Dzięki temu nasza uczelnia będzie mieć wpływ na lokalny rozwój i wprowadzanie nowych innowacji edukacyjnych w regionie oraz Europie, zostało to potwierdzone otrzymaniem, aż dwóch nowych projektów w ramach Inicjatywy Szkolnictwa Wyższego. EIT HEI (ang. European Institute of innovation and Technology […]

czytaj więcej
24 maja 2022 Awake mind, absolve future – nowy projekt międzynarodowy zgodny ze strategią EcoUmed!

Uniwersytet Medyczny w Łodzi dołączył do międzynarodowego projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne we współpracy z Turcją, Grecją, Słowenią oraz Hiszpanią. Celem projektu „Awake mind, absolve future” jest tworzenie proekologicznych postaw wśród studentów oraz strategii w placówkach edukacyjnych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi pełni rolę mentora w zakresie wprowadzania polityki proekologicznej oraz zrównoważonego rozwoju, wraz ze swoim czołowym […]

czytaj więcej
17 maja 2022 NAWA – Solidarni z Ukrainą oraz MSCA !

Celem Programu jest umożliwienie uczestnikom Programu  – studentom i doktorantom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. – kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach, w okresie od marca do września 2022 roku. NAWA – Solidarni z Ukraina Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) wspiera naukowców […]

czytaj więcej
Ikona 1
12 kwietnia 2022 AstraZeneca ogłasza konkurs – R&D Postdoctoral Challenge

Celem konkursu jest pozyskanie pomysłów i inspiracji, które umożliwią opracowanie nowych metod leczenia najpoważniejszych chorób, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa. Konkurs przeznaczony jest dla studentów ostatniego roku medycyny, doktorantów i doktorów na wczesnym etapie kariery (do 5 lat od uzyskania tytułu), którzy są zainteresowani odbyciem stażu podoktorskiego (postdoctoral fellowship) i prowadzeniem pionierskich prac badawczo-rozwojowych […]

czytaj więcej
12 kwietnia 2022 Warsztaty co-creation w projekcie AHEAD

Metodologia co-creation ma na celu dostarczenie wskazówek i porad badaczom w procesie wprowadzania innowacji. W ramach projektu „AHEAD – Assessment in Healthcare EducAtion goes Digital” finansowanego przez program Erasmus+. Pod przewodnictwem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wszystkie kraje partnerskie projektu przed końcem kwietnia przeprowadzą warsztaty współtworzenia dotyczące cyfrowych rozwiązań w ocenie studentów kierunków medycznych. Spotkanie odbyło […]

czytaj więcej
28 marca 2022 Pilotaż Living Lab Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

25 marca 2022 roku odbył się pilotaż Living Labu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu Interreg Central Europe – I CARE SMART. W spotkaniu, podczas którego badany był odbiór innowacji przez osoby starsze, wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz studenci, start-up SeniorApp, a także co szczególnie ważne, seniorzy i pracownicy z Centrum […]

czytaj więcej
21 marca 2022 Dwa flagowe projekty Horyzont 2020 przeprowadzą pilotaż innowacyjnych rozwiązań sztucznej inteligencji na Uniwersytecie już w 2022 roku!

Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje dwa flagowe, ogólnoeuropejskie projekty w ramach programu Horyzont 2020 dofinansowane łącznie na kwotę 30 milionów euro przez Komisję Europejską. Projekty te, GATEKEEPER i ODIN, stawiają sobie ambitny cel połączenia opieki zdrowotnej z nowoczesnymi technologiami jak IoT, 5G, AI, deep learning, a także stworzenie tak zwanego szpitalu przyszłości (ang. Hospital of […]

czytaj więcej
Horizon Europe
10 marca 2022 Hop on Facility – nowy mechanizm w ramach programu Horyzont Europa

W celu pobudzenia udziału krajów tzw. wideningowych (w tym Polski) w programie Horyzont Europa, w szczególności w działaniach w ramach filaru 2, Komisja Europejska stworzyła zaproszenie do programu Hop On Facility (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01), finansowane w ramach programu prac Poszerzania uczestnictwa i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz przyczyni się do dążenia do integracyjnego charakteru przyszłej Europejskiej Przestrzeni […]

czytaj więcej
Horizon Europe
3 marca 2022 Szkolenia Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE!

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z Horyzontem Europa: Zainteresowanych zapraszamy do rejestracji na wydarzenia on-line (linki do rejstracji w poniższej tabeli). Szczegóły dotyczące platformy spotkania zostaną przesłane do zarejestrowanych osób. Data Tytuł Miejsce 24 marca 2022 ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część merytoryczna B KPK PB UE […]

czytaj więcej
27 stycznia 2022 Przyjęto program prac EU4Health 2022

Przyjęto program prac EU4Health 2022, inwestycje zaplanowane w tym roku opiewają ponad 835 mln euro! EU4Health będzie nadal inwestować w tworzenie silniejszych, bardziej odpornych systemów opieki zdrowotnej by utorować drogę Unii Europejskiej do zdrowia. Z budżetem przekraczającym 835 mln euro nowy program prac zapewni niezrównany poziom inwestycji UE w zdrowie oraz zapewni ambitne i zdecydowane […]

czytaj więcej
27 stycznia 2022 Program im. Walczaka – ruszył nabór!

Nabór wniosków do programu im. prof. Franciszka Walczaka otwarty! Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłaszają nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Franciszka Walczaka. To okazja dla naukowców i lekarzy do odbycia staży trwających od 3 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych. Program im. prof. Franciszka Walczaka z […]

czytaj więcej
Erasmus+ Akcje KA2 (Key Action 2) terminy naborów w 2022 roku ogłoszone
2 grudnia 2021 Erasmus+ Akcje KA2 (Key Action 2) terminy naborów w 2022 roku ogłoszone

Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw muszą obejmować co najmniej cztery kraje programu, w tym co najmniej ośmiu partnerów pełnoprawnych. W skład partnerstwa wchodzą co najmniej trzy podmioty rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki lub pośredniczące organizacje reprezentujące takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz co najmniej trzy podmioty organizujące kształcenie i szkolenia (VET lub instytucje szkolnictwa wyższego) […]

czytaj więcej
26 listopada 2021 Europejski Instytut Technologii i Innowacji (EIT) otwiera nową wspólnotę: EIT Culture and Creativity

26 października 2021 Europejski Instytut Technologii i Innowacji (EIT) oficjalnie ogłosił otwarcie nowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC) w sektorze i przemyśle kulturalnym i kreatywnym. Nowa strategia EIT na lata 2021-27 przedstawia utworzenie nowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT (KIC) w sektorze i przemyśle kulturalnym i kreatywnym. Łącząc organizacje kulturalne i kreatywne z biznesu, szkolnictwa […]

czytaj więcej
Alliance4Life
12 listopada 2021 Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem międzynarodowego projektu „Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe (A4L_ACTIONS)”.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jednym z partnerów projektu „Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe (A4L_ACTIONS)” (GA: 964997), który otrzymał prawie 2 mln dofinansowania w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Jest to kontynuacja udanego projektu Alliance4Life – inicjatywy dwunastu wiodących instytucji obszaru life science z jedenastu krajów UE-13, których celem było likwidowanie […]

czytaj więcej
22 października 2021 Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Aktualny termin składania wniosków: 1 grudzień 2021 r.Ogłoszenie decyzji: kwiecień 2022 r.Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji. Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla wniosków o dofinansowanie wydarzeń naukowych i mniejszych projektów naukowo-badawczych do kwoty 10.000 tys. euro. Następujące warunki muszą zostaċ spełnione: Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i […]

czytaj więcej
21 października 2021 ERA CHAIRS 2022

Przedmiot konkursu: ERA Chairs to program mający na celu wsparcie instytucji badawczych w pozyskaniu znakomitej kadry naukowej oraz wdrożeniu zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości. Stanowiska ERA Chairs powinni obejmować wybitni naukowcy, którzy powołując nowy zespół badawczy przyczynią się znacząco do rozwoju instytucji naukowej. Termin składania wniosków: 15 marca 2022 r. Sposób składania wniosków: Wnioski […]

czytaj więcej
20 października 2021 TWINNING 2022

Przedmiot konkursu: Twinning to program mający na celu wzmocnienie rozwijającej się instytucji w określonej dziedzinie badań poprzez współpracę z co najmniej dwiema instytucjami, mającymi międzynarodową, wiodącą pozycję w danej tematyce. Ideą programu jest zawiązanie współpracy, której efektem będzie intensyfikacja doskonałości naukowej i innowacyjnej w określonej dziedzinie badań przy wykorzystaniu doświadczeń partnerów zaangażowanych w realizację projektu. Dobrze widziane […]

czytaj więcej
19 października 2021 CLUSTER Health – Horizon Europe Brokerage Event

Spotkania brokerskie poświęconych programowi Horyzont Europa, które mają na celu znalezienie partnerów, do nadchodzących naborów w ramach Horizon Europe Work Programme 2021-2022 Health. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu każdego wnioskodawcę kwalifikującego się do programu Horyzont Europa: firmy, uniwersytety, organizacje badawcze i technologiczne, sektor publiczny, organizacje pozarządowe, szpitale, stowarzyszenia pacjentów. Wydarzenie odbędzie się 29.10.2021, dzień […]

czytaj więcej
Tydzień z klastrami
18 października 2021 Tydzień z klastarmi!

Już w październiku zapraszamy na jesienną edycję wydarzenia „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” – cykl spotkań poświęconych obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa. Aplikacje do pierwszych konkursów Horyzontu Europa już za nami. Zbliżają się terminy składania wniosków do kolejnych konkursów z roku 2021. Wkrótce nastąpi też otwarcie konkursów na rok 2022. W […]

czytaj więcej