28 marca 2022

Pilotaż Living Lab Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

25 marca 2022 roku odbył się pilotaż Living Labu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu Interreg Central Europe – I CARE SMART. W spotkaniu, podczas którego badany był odbiór innowacji przez osoby starsze, wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz studenci, start-up SeniorApp, a także co szczególnie ważne, seniorzy i pracownicy z Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Łodzi.

W ten sposób udało się zaangażować wszystkich interesariuszy procesu, stosując w praktyce tzw. model poczwórnej helisy (obywatele, naukowcy, administracja publiczna i biznes). Jest to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w regionie. Misją żywego laboratorium Living Lab jest stworzenie odpornej infrastruktury badawczej i innowacyjnej, która umożliwi prowadzenie badań naukowych w rzeczywistych środowiskach z udziałem wielu interesariuszy.

Założeniem projektu INNOVATION ECOSYSTEM FOR SMART ELDERLY CARE (I-CARE-SMART) Interreg Central Europe było stworzenie struktury współpracy skoncentrowanej na użytkownikach, aby innowacyjność stałą się bliższa seniorom. Projekt zakładał stworzenie kompleksowego zestawu narzędzi z praktycznymi wskazówkami, jak zaangażować seniorów i firmy we współtworzenie zorientowane na użytkownika i otwarte innowacje. Jednym z etapów tworzenia rozwiązań z zaangażowaniem użytkownika jest testowanie nowo powstałych rozwiązań dedykowanych seniorom w warunkach rzeczywistych.

Wykorzystano do tego metodologię Living Lab, czyli tzw. żywego laboratorium. Ma ono służyć społeczności uniwersyteckiej, biznesowej i miastu również jako struktura wpierająca promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną. W planach działalności Living Lab jest organizowanie nowatorskich interwencji związanych z aktywnością fizyczną, programów utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego, edukacji, zdrowego żywienia, zmniejszania stresu wykorzystujących nowoczesne technologie/rozwiązania oraz ewaluacja tych działań. W najbliższej przyszłości planowany jest rozwój żywego laboratorium i testowanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań we współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane uwzględnieniem powyższej metodologii w swoich projektach: anna.lipert@umed.lodz.pl.