INNOGLOBO

INNOGLOBO to nowo otwarty międzynarodowy program stanowiący uzupełnienie dotychczasowej oferty NCBR w ramach oferty programów międzynarodowych. Polscy innowatorzy będą mogli swobodniej niż dotychczas dobierać zagranicznego partnera projektu, tematykę projektu, a także realizować projekty o zróżnicowanych budżetach. Właśnie ruszył nabór w I konkursie, na który przeznaczono w sumie 10 mln zł.

Celem programu INNOGLOBO jest udzielenie wsparcia polskim podmiotom w ich ekspansji na rynki zagraniczne w zakresie rozwijania, adaptacji czy implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w szerokim kontekście geograficznym.

Zasady nowego konkursu

Poza wspomnianymi już możliwymi efektami programu organizatorzy liczą m.in. na: globalną promocję polskiej myśli naukowo-technicznej oraz polskich projektów z udziałem zagranicznych partnerów, poszerzenie współpracy międzynarodowej NCBR o nowe kierunki, państwa i regiony, umożliwienie realizacji projektów międzynarodowych polskim podmiotom we współpracy z pozaeuropejskimi oraz „peryferyjnymi” krajami.

Nabór wniosków w I konkursie trwa od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku. Budżet który przeznaczono na wsparcie projektów wyłonionych w tym konkursie to 10 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez wnioskodawcę  wynosi 400 tys. zł, a maksymalna – 1,5 mln zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, a starać się o nie mogą firmy, konsorcja, uczelnie, jednostki badawcze oraz inne organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę. Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego wnioskodawcę umowy konsorcjum międzynarodowego z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym, który może pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja.