12 kwietnia 2023

Nabór do 23 edycji programu stypendialnego dla kobiet – L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Program skierowany jest do kobiet – naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu (biologicznych, medycznych, rolniczych), a jego celem jest udzielenie wsparcia finansowego i promocja utalentowanych kobiet.

Do programu mogą zgłaszać się kobiety, które mieszkają w Polsce, które są na początkowym lub zaawansowanym etapie rozwoju kariery naukowej. Można aplikować w trzech kategoriach:

  • Magistrantki, które w roku wypłacania nagrody (rok 2024) nie osiągną 26. roku życia
  • Doktorantki, do 32. roku życia;
  • Habilitantki do 40. roku życia.

Kandydatkom, które w trakcie swojej pracy naukowej przebywały na urlopie macierzyńskim przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko. Kandydatki te zobowiązane są dołączyć do zgłoszenia konkursowego zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim podpisane przez Kierownika jednostki administracyjnej kształcącej lub zatrudniającej Kandydatki.

Kandydatka dokonuje zgłoszenia samodzielnie poprzez aplikację dostępną na stronie internetowej L’Oreal Polska.

Nabór trwa do 23 kwietnia 2023 roku.

Wysokość stypendiów w Konkursie:

  •  stypendium habilitacyjne – 40 000 zł,
  •  stypendium doktoranckie – 35 000 zł,
  •  stypendium magisterskie – 25 000 zł.

Ważne dokumenty:

  1. Regulamin konkursu