25 maja 2023

Business Model Canvas, narzędzia we wniosku EIC Accelerator – WARSZTAT

Tym razem oprócz informacji o wykorzystaniu BMC (Business Model Canvas) we wniosku EIC Accelerator Horyzontalny Punkt Kontaktowy Makroregionu Polska Centralna proponuje otwarty warsztat: Model biznesowy, jako narzędzie strategicznego zarządzania w przedsiębiorstwie.

Wydarzenie poprowadzą:

Agnieszka Banrowska – Ekspertka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego w regionie Polska Centralna w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Izabela Paluch – Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. spółki celowej Politechniki Krakowskiej i praktyk w zakresie tworzenia skutecznych modeli biznesowych.

Rejestracja

*Pełny link: https://www.gov.pl/web/hpk-polska-centralna/warsztaty-horyzont-europa-business-model-canvas–narzedzia-we-wniosku-eic-accelerator

Wydarzenie jest kolejnym spotkaniem w cyklu szkoleń dotyczących II etapu aplikowania w programie EIC Accelerator. Dotychczas odbyły się wydarzenia pt. “Narzędzia EIC wniosek etap II: NABC Model – innowacyjne rozwiązania w oparciu o potrzeby uczestników oraz propozycja wartości”, “Narzędzia EIC wniosek etap II: Analiza Rynku” i „Narzędzia EIC wniosek etap II: Sytuacja przedsiębiorstwa”.