17 kwietnia 2024

Nowy program prac dla Misji Rak oraz szkolenie Krajowego Punktu Kontaktowego

Komisja Europejska właśnie opublikowała nowy program misji rak w ramach programu Horizon Europe. Ten przełomowy program misji ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki zajmujemy się rakiem, aby poprawić życie milionów ludzi w Europie i na całym świecie. Misja rak ma na celu to by skrócić drogę od diagnozy do leczenia, zapobiec zachorowaniom oraz zapewnić wsparcie dla osób dotkniętych tą chorobą i ich rodzin.

LINK DO NOWEGO PROGRAMU: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-12-missions_horizon-2023-2024_en.pdf

Dzięki konkretnej, czasowo ograniczonej i mierzalnej strategii, misja rak ma ambicję poprawić jakość życia poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie profilaktyki, leczenia i wsparcia psychologicznego dla pacjentów. Naszym celem jest skoncentrowanie wysiłków na przekształceniu podejścia do walki z rakiem, w wyniku czego chcemy zwiększyć szanse na wyzdrowienie oraz zapewnić godne życie dla tych, którzy z tą chorobą się zmagają.

____________________________________________

W ramach wiosennego cyklu webinariów dedykowanych ofercie konkursowej na 2024 rok w ramach Misji UE mamy przyjemność zaprosić Państwa na webinarium dotyczące Misji Rak. Spotkanie on-line odbędzie się w czwartek, 9 maja w godz. 10:00 – 11:30

Rejestracja: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/misja-rak

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu tematykę konkursową na rok 2024 w ramach misji Rak.  Zaprezentujemy też projekt HIT-GLIO– Celowanie w interakcje guz-gospodarz w glejakach złośliwych u dzieci w celu wzmocnienia odpowiedzi przeciwnowotworowej i poprawy skuteczności radio- i immunoterapii, koordynowany przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. W dalszej części spotkania zaprezentujemy inne fundusze europejskie finansujące działania związane z onkologią (program EU4Health i ERA-NET TRANSCAN-3). Na zakończenie pokażemy Państwu nowe tematy konkursowe na rok 2024 ostatnio dodane do oferty klastra Zdrowie. 

Misje w Programie Horyzont Europa to innowacyjna forma współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi w Europie i poza nią. Głównym celem misji Rak jest poprawa jakości życia ponad 3 milionów ludzi poprzez działania w pięciu obszarach interwencji: 

  • lepsze zrozumienie raka 
  • lepsza prewencja, badania przesiewowe i wczesne wykrywanie 
  • nowa lub ulepszona diagnostyka i leczenie 
  • uzyskanie jak najlepszej jakości życia pacjentów i ich rodzin  

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w spotkaniu! 

Wstępna agenda tutaj.