22 lutego 2024

UMED gospodarzem spotkania projektu Horyzont 2020 ODIN – dzień demonstracyjny w CSK

W dniach 13-14 lutego 2024 Uniwersytet Medyczny w Łodzi był gospodarzem spotkania międzynarodowego konsorcjum naukowego realizującego projekt ODIN. Projekt, który uzyskał finansowanie z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej, stawia sobie za cel wprowadzenie do europejskiej medycyny niezwykle innowacyjnych rozwiązań, w celu stworzenia modelowych „szpitali przyszłości”. ODIN to europejskie wieloośrodkowe badanie pilotażowe skupiające się na poprawie bezpieczeństwa, produktywności i jakości w szpitalu.

Zespół naukowców Zakładu Medycyny Rodzinnej zaprojektował i wdrożył w ramach projektu trzy komplementarne rozwiązania opracowane we współpracy z Sant’Anna School of Advanced Studies z Włoch oraz firmą Mysphera z Hiszpanii:

  1. Robotyczny system autonomicznego wewnątrzszpitalnego transportu.
  2. System zdalnej lokalizacji mobilnych urządzeń (np. aparatu USG) na terenie szpitala (ang. Real Time Localisation System).
  3. Proces bezpiecznej dekontaminacji systemu robotycznego w warunkach ekspozycji na czynniki zakaźne (np. bakterie antybiotykooporne, wirusy o potencjale pandemicznym, takie jak COVID-19).

Rozwiązania te wdrożono w pomieszczeniach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, pod kierownictwem dr hab. n. med. Dariusza Timlera, prof. UM i zademonstrowano przybyłym na spotkanie ekspertom. Doświadczenia oraz dane zebrane w czasie pilotażu zostaną wykorzystywane przez partnerów zagranicznych projektu, w pierwszej kolejności podczas uruchamiania podobnych rozwiązań w szpitalu uniwersyteckim w Madrycie.

„Demonstracja spotkała się z żywym zainteresowaniem blisko 30 przybyłych naukowców z różnych stron świata. UMED jest bowiem pierwszym z partnerów konsorcjum ODIN, któremu w pełni powiodło się uruchomienie i zintegrowanie przedmiotowych systemów.”

– mówi prof. dr hab. med. Przemysław Kardas, Lider Projektu ODIN na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej UM, twórca Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych

„Tak innowacyjna współpraca międzynarodowa nie byłaby możliwa, gdyby nie programy Komisji Europejskiej. To właśnie dzięki temu wsparciu, w jednym czasie, w polskim szpitalu mogli współpracować inżynierowie z Włoch zajmujący się robotyką, Hiszpanie otpowiedzialni za zdalny system lokalizacji oraz informatycy z Grecji.”

– podkreśla dr n. med. Paweł Lewek, adiunkt w Zakładzie Medycyny Rodzinnej, lekarz rodzinny oraz badacz w projekcie ODIN

Projekt Odin zidentyfikował 11 kluczowych wyzwań dla szpitali, które zostaną rozwiązane dzięki wykorzystaniu kluczowych technologii w ramach trzech linii interwencji:

  1. Wzmocnienie pracowników poprzez wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji, cybernetyki i bioniki.
  2. Wprowadzenie autonomicznych i współpracujących robotów oraz usprawnienie infrastruktury opieki zdrowotnej i logistyki za pomocą Internetu rzeczy (IoT).
  3. Pięć lokalizacji referencyjnych w Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce i Hiszpanii będzie badać przypadki kliniczne i logistyczne, w tym zarządzanie pacjentami, gotowość na klęski żywiołowe i odporność szpitali wraz z konsorcjum 20 partnerów projektu (w tym 5 partnerów biznesowych: Medtronic, Philips, Robotnik, Mysphera and Inetum).