17 maja 2024

Działania „Maria Skłodowska-Curie” Postdoctoral Fellowships 2024 – nabór otwarty

23 kwietnia 2024 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków na konkurs Działania „Maria Skłodowska-Curie” Postdoctoral Fellowships 2024 (HORIZON-MSCA-2024-PF-01).

Istotą programu są indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla osób ze stopniem naukowym doktora. Projekty mają na celu uzyskanie nowych umiejętności, doświadczenia dla rozwoju kariery naukowej w wyniku pracy w indywidualnym, interdyscyplinarnym projekcie badawczo-szkoleniowym oraz dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Zamknięcie konkursu: 11 września 2024 r.godz. 17:00.

Zapraszamy do udziału w webinarium informacyjnym
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Działań „Maria Skłodowska-Curie” w NAWA zaprasza naukowców do udziału w webinarium informacyjnym „Jak przygotować wniosek na konkurs MSCA Postdoctoral Fellowships 2024„ – trzecie z cyklu spotkanie dotyczące tego Działania.Termin: 21 maja 2024 r.Godziny: 11:00-12:30
Zarejestruj się!

Działania „Maria Skłodowska-Curie” COFUND 2024 – nabór wniosków otwarty:

23 kwietnia 2024 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków na konkurs Działania „Maria Skłodowska-Curie” COFUND 2024 (HORIZON-MSCA-2024-COFUND-01). Celem Działania jest dofinansowanie instytucji oferujących (lub zainteresowanych ich ustanowieniem) programy badawczo-szkoleniowych ukierunkowanych na kształcenie naukowców przed lub po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w dowolnej dziedzinie nauki.Zamknięcie konkursu: 24 września 2024 r. godz. 17:00.

Działania „Maria Skłodowska-Curie” Doctoral Networks 2024 – nabór wkrótce:

29 maja 2024 r. Komisja Europejska otworzy nabór wniosków na konkurs Działania „Maria Skłodowska-Curie” Doctoral Networks 2024 (HORIZON-MSCA-2024-DN-01). Celem Działania jest wdrażanie programów studiów doktoranckich w ramach międzynarodowej współpracy instytucji nauki, firm i innych podmiotów w Europie i poza nią tak, aby umożliwić doktorantom udział w przedsięwzięciach międzynarodowych, podniesienie ich kwalifikacji, pobudzanie kreatywności, rozszerzenie innowacyjności personalnej, co z kolei przyczyni się w dłuższej perspektywie do zwiększenia ich szans na zatrudnienie, także poza sektorem akademickim.

Zamknięcie konkursu: 29 listopada 2024 r. godz. 17:00.

Zapraszamy do udziału w „MSCA DN 2024 Info Event”

Komisja Europejska zaprasza na „MSCA DN 2024 Info Event”. Wydarzenie kierowane jest do potencjalnych wnioskodawców i ma na celu wskazanie kluczowych aspektów i nowości w konkursie MSCA DN 2024. Omówiona będzie też specyfika wdrażania projektów MSCA DN Joint Doctorates i MSCA DN Industrial Doctorates.

Termin: 7 czerwca 2024 r.
Godzina: 9:30

Zarejestruj się!
Webinarium poprzedzające „MSCA DN 2024 Info Event”

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. MSCA w NAWA zaprasza do wzięcia udziału w webinarium poprzedzającym ww. MSCA DN 2024 Info Event – „Konkurs MSCA Doctoral Networks 2024 – Dzień Informacyjny”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z jednostek badawczych i sektora pozaakademickiego do udziału i zapoznania się z korzyściami związanymi z udziałem w projektach MSCA Doctoral Networks.Termin: 29 maja 2024 r.
Godziny: 10:00 – 12:00
Zarejestruj się!