24 maja 2022

Awake mind, absolve future – nowy projekt międzynarodowy zgodny ze strategią EcoUmed!

Uniwersytet Medyczny w Łodzi dołączył do międzynarodowego projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne we współpracy z Turcją, Grecją, Słowenią oraz Hiszpanią. Celem projektu „Awake mind, absolve future” jest tworzenie proekologicznych postaw wśród studentów oraz strategii w placówkach edukacyjnych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi pełni rolę mentora w zakresie wprowadzania polityki proekologicznej oraz zrównoważonego rozwoju, wraz ze swoim czołowym programem EcoUmed.

Program EcoUmed powstał w celu realizowania proekologicznej strategii naszej uczelni. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, czując odpowiedzialność społeczną jako największa uczelnia medyczna w Polsce, podjął wyzwanie zbudowania modelu uniwersytetu opartego o zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi oraz promowanie zachowań proekologicznych.

Awake mind, absolve future

W naszych czasach, w których problemy środowiskowe przybrały poważny wymiar, staramy się wypracować metody angażujące zdrowy rozsądek społeczny i wykorzystać je aby ratować naszą przyszłość. Głównymi celami projektu są:
– Zwiększenie świadomości ekologicznej i świadomości problemów środowiskowych w społeczności;
– Zrównoważony, przyczyniając się do rozwiązywania problemów środowiskowych, pomagając osiągnąć cele środowiskowe i klimatyczne, rozwój;
– Przekształcenie relacji człowiek-natura i uzyskanie wartości dla środowiska;
– Zapoznanie kadry instytucji z dziedziną psychologii środowiskowej;
– Międzynarodowe rozpoznawanie uniwersalnych problemów poprzez pracę zespołową;
– Wymiana międzykulturowa oraz internacjonalizacja;
– Nabycie uniwersalnych wartości etycznych, związanych ze środowiskiem, wśród studentów;
– Badania, analizy ryzyka i analizy studentów dotyczące problemów związanych z kryzysem środowiskowym i klimatycznym oraz rozwijanie umiejętności ich oceny;
– Rozwój umiejętności cyfrowych.
W kontekście tych celów i wyników obszary priorytetowe naszego projektu to kryzys środowiskowy i zmiana klimatu, umiejętności i kompetencje cyfrowe przyczynią się do rozwoju wszystkich obszarów umiejętności miękkich, a także edukacja oraz zmiana intelektualna, kulturowa i behawioralna. Cały projekt zgodny jest z rewolucyjnym programem Unii Europejskiej Green Deal 2050.
Za realizację projektu odpowiedzialne są:

dr Anna Lipert z Zakład Medycyny Sportowej, Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ewelina Łojewska z Działu Projektów Międzynarodowych, Biura Nauki, Strategii i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wszystkich zainteresowanych ekologią i zrównoważonym rozwojem zapraszamy do współdziałania w projekcie:

anna.lipert@umed.lodz.pl

ewelina.lojewska@umed.lodz.pl