12 kwietnia 2022

Warsztaty co-creation w projekcie AHEAD

Metodologia co-creation ma na celu dostarczenie wskazówek i porad badaczom w procesie wprowadzania innowacji. W ramach projektu "AHEAD - Assessment in Healthcare EducAtion goes Digital" finansowanego przez program Erasmus+. Pod przewodnictwem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wszystkie kraje partnerskie projektu przed końcem kwietnia przeprowadzą warsztaty współtworzenia dotyczące cyfrowych rozwiązań w ocenie studentów kierunków medycznych.

Spotkanie odbyło się 6 kwietnia 2022 r. w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w godzinach 16:00-19:00 z przerwą kawową. Sesja została podzielona na części. Wprowadzenie do projektu koordynowanego przez dr Dorotę Kilańską, grupę fokusową oraz pracę w grupach, wspólne rozwiązywanie wyzwania i prezentowanie pomysłu. Po krótkim przedstawieniu się, uczestnicy, składający się z nauczycieli akademickich oraz studentów pielęgniarstwa, wypełnili ankiety i zgody na udział w projekcie. Druga część spotkania była typową sesją fokusową. W tej części uczestnicy wspólnie próbowali określić, zalety i wady cyfrowych rozwiązań w nauczaniu medycznym. Druga część sesji odbyła się w pracy w grupach, uczestnicy wylosowali wyzwanie nad którym nastepnie w mieszanych grupach wspólnie debatowali i prezentowali wybrane rozwiązanie.