26 listopada 2021

Europejski Instytut Technologii i Innowacji (EIT) otwiera nową wspólnotę: EIT Culture and Creativity

26 października 2021 Europejski Instytut Technologii i Innowacji (EIT) oficjalnie ogłosił otwarcie nowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC) w sektorze i przemyśle kulturalnym i kreatywnym.

Nowa strategia EIT na lata 2021-27 przedstawia utworzenie nowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT (KIC) w sektorze i przemyśle kulturalnym i kreatywnym. Łącząc organizacje kulturalne i kreatywne z biznesu, szkolnictwa wyższego i badań w paneuropejski ekosystem innowacji, nowa wspólnota EIT zapewni innowacyjne rozwiązania, które pomogą tym sektorom i przemysłom stać się silniejszymi i bardziej odpornymi np. na globalizację. EIT Culture and Creativity stworzy nowe możliwości edukacji w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, tworzenia przedsiębiorstw i rozwoju, aby zasilić nową generację europejskich innowatorów i twórców.

Pełna treść ogłoszenia (w języku angielskim) po kliknięciu w link.

Zachęcamy do zalogowania się na platformie networkingowej EIT Culture and Creativity.