12 listopada 2021

Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem międzynarodowego projektu „Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe (A4L_ACTIONS)”.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jednym z partnerów projektu „Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe (A4L_ACTIONS)” (GA: 964997), który otrzymał prawie 2 mln dofinansowania w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Jest to kontynuacja udanego projektu Alliance4Life – inicjatywy dwunastu wiodących instytucji obszaru life science z jedenastu krajów UE-13, których celem było likwidowanie barier w europejskich badaniach i innowacjach w dziedzinie zdrowia.

Celem nowego przedsięwzięcia jest wzmocnienie kultury organizacyjnej i zarządzania strategicznego, a co za tym idzie podniesienie poziomu innowacyjności w instytucjach prowadzących badania w dziedzinie zdrowia. Ma ono również stanowić inspiracje dla reform polityki badawczej w Europie Środkowej i Wschodniej. Luka między krajami „starej Unii” (UE-15) oraz krajami „nowej Unii” (UE-13) w zakresie badań i innowacji w sektorze zdrowia wpływa na dystrybucję finansowania badań z programów ramowych UE, a w konsekwencji również na rozwój gospodarczy tych krajów oraz jakość życia i zdrowia ich obywateli. W związku z tym, że kwestia ta ma poważne skutki społeczno-gospodarcze należy dążyć do eliminowania nierówności i podejmowania interwencji w słabiej funkcjonujących regionach UE. Instytucje w projekcie A4L_ACTIONS będą dążyć do zniwelowania luki innowacyjnej między unijnymi liderami i krajami Europy Środkowej i Wschodniej już nie tylko na poziomie analiz i strategii, ale konkretnych działań i wdrażanych polityk.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi uzyskał finasowanie na działanie pt.: „Alians dla Nauk o Życiu: od Strategii do Działań w Europie Środkowej i Wschodniej” z budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Premia na Horyzoncie 2” w wysokości: 134 436,00 zł.

Alliance4Life to sieć wyróżniających się instytucji badawczych prowadzących badania w obszarze medycyny i zdrowia z siedzibą w Europie Środkowej i Wschodniej. Sojusz łączy liderów innowacji z obszaru life science z krajów UE-13. A4L_ACTIONS jest kontynuacją pomyślnie wdrożonego projektu Alliance4Life, który został zapoczątkowany w Brnie trzy lata temu i koordynowany przez CEITEC Masaryk University. Członkowie sieci wypracowali już dobre praktyki i przeprowadzili ich pilotaż z ich wykorzystaniem.