31 sierpnia 2022

EIT HEI (Network IQ) – zostań trenerem Inteligencji Sieciowej!

Network IQ Alliance to społeczność przedsiębiorczych uniwersytetów z Hiszpanii, Polski, Łotwy, Irlandii i Wielkiej Brytanii, innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP), sieć instytutów badawczych, sieć branżowa oraz globalna sieć nauki i parki technologiczne w 77 krajach.

Jako członkowie społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - głównego partnera projektu Network IQ, posiadamy unikalną okazję zostania trenerem Inteligencji Sieciowej - komercyjnego kursu, dostępnego bezpłatnie dla Partnerów konsorcjum w ramach projektu EIT HEI. Rynkowa cena kursu to 3900 euro netto.


Minimum dwaj naukowcy oraz osoby z szeroko rozumianej administracji naszej uczelni zostaną wybrane przez komisję projektową.

Co trzeba zrobić? 
Wypełnić następującą ankietę w języku angielskim - dla naukowców (tzw. ścieżka akademicka); lub wypełnić następującą ankietę - dla pracowników administracyjnych (tzw. ścieżka menedżerska i konsultancka). Obowiązuje limit 15 miejsc dla całego konsorcjum, dlatego polecamy jak najszybszą rejestrację. Po kliknięciu w linki do ankiet zobaczą Państwo szczegółowe informacje na temat czasu trwania kursów (na dole strony).

Przewidziane są trzy edycje kursu dla trenerów wraz z następującymi deadlinami:
- 4 września 2022, dla edycji wrześniowej
- 25 września 2022, dla edycji październikowej
- 21 października 2022, dla edycji listopadowej 

___________________

Konsorcjum projektu jest zaangażowane w mainstreamową inteligencję sieciową (nIQ) – metodologię zmiany systemu rozwijającą kompetencje na poziomie ekosystemu w zakresie innowacji. Celem jest umożliwienie przedsiębiorczym ludziom zorientowanym na cel, aby wzmocnili możliwości rozwoju dzięki sieciom międzyludzkim, które tworzą, aby wprowadzać innowacje lepiej, szybciej i mieć długoterminowy rezultat.

Projekt wzywa do wykorzystania mocy społeczności sieciowych w celu zwiększenia skali i przyspieszenia oddziaływania przedsiębiorczych uniwersytetów, umożliwiając im:

- budowanie lepszych ekosystemów, zarówno fizycznie, jak i cyfrowo;
- efektywniejsze wykorzystywanie istniejących i nowych sieci;
- bezpośrednie lepsze budowanie zdolności dla sukcesu interesariuszy i klientów;
- optymalizowanie istniejących sieci w celu lepszego udostępniania, sprzedaży, innowacji, partnerstwa i pozyskiwania funduszy;
- budowanie pewności siebie, odpowiedzialnego przywództwa i tworzenia liderów zmian;
- zajmowanie się „czynnikiem lepkości” innowacji w celu uzyskania długoterminowych korzyści;
- napędzanie rzeczywistych zmian społecznych na dużą skalę w społeczności badawczej i innowacyjnej.

Partnerzy Network IQ Alliance dążą do zmian w zakresie poprawy zdrowia, efektywności produkcji, zielonej i cyfrowej transformacji oraz pogłębienia integracji regionów przemysłowych, które są wschodzącymi innowatorami, z regionami, które zmieniły się i stały się umiarkowanymi i silnymi innowatorami. 

Więcej informacji na temat projektu: https://eit-hei.eu/projects/network-iq-alliance/
Wizją Network IQ Alliance na rok 2030, jest stworzenie systemowego wpływu w szkolnictwie wyższym na poziomie instytucjonalnym, poprzez włączenie innowacji i przedsiębiorczości do podstawowych strategii instytucji szkolnictwa wyższego (uczelni), budowanie zdolności przywódczych w celu ich realizacji i lepsze łączenie ich ze swoimi ekosystemy na poziomie miast i globalnie.

Ewentualny kontakt w sprawie pytań odnośnie projektu: ewelina.lojewska@umed.lodz.pl