12 października 2022

EIT HEI – Youth Entrepreneurship Program!

Do 14 października 2022 otwarty jest nabór do pierwszej inicjatywy InterHEI (https://www.interhei.eu), której Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest partnerem: Youth Entrepreneurship Program organizowanej przez Universidad Loyola.

Youth Entrepreneurship Program to program szkoleniowy dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem zainteresowanych możliwościami biznesowymi w dziedzinie żywności i zdrowia oraz zapewniajacy wiedzę i narzędzia do walidacji pomysłów biznesowych w obu sektorach. Program umożliwia studentom z różnych krajów nawiązanie kontaktów w wielokulturowym i międzynarodowym środowisku.

Organizatorzy zapraszają do dołączenia do programu, wszystkich którzy chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i wykorzysta je w sektorze żywności i zdrowia w swoim kraju oraz Europie.

Program ma na celu umożliwienie studentom zdobycia ogólnej wiedzy na temat innowacji zachodzących w sektorach żywności i zdrowia oraz możliwości tworzenia nowych modeli biznesowych, a ostatecznie budowania start-upów, na które składa się:

  • Szkolenie online: 7 modułów zaprojektowanych w zakresie innowacji, wyzwań branżowych, dostępnych technologii i metod tworzenia pomysłów, proponowania, walidacji i budowania biznesu w tych sektorach. ​​
  • European Hackathon: 3-dniowy intensywny hackathon online stworzony, aby dać możliwość praktycznego zastosowania wiedzy ze szkolenia i zaproponowania pomysłów biznesowych na główne wyzwania branżowe. Studenci będą pracować w międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach.
  • Mentoring projektów: Specjalistyczny mentoring dla najbardziej obiecujących projektów.

Korzyści z udziału w Youth Entrepreneurship Program :

  • Praktyczne szkolenia prowadzone przez praktykówwłaścicieli firm i założycieli startupów.
  • Możliwość uczenia się i nawiązywania kontaktów w multidyscyplinarnym i wielokulturowym środowisku.
  • Elastyczność w konfiguracji planu szkolenia, możesz zarejestrować się do pełnego programu lub na najbardziej interesujące sesje.
  • Rozwój kompetencji własnych związanych z zawodem oraz zwiększenie innowacyjności i umiejętności przedsiębiorczych.
  • Udział w programie jest bezpłatny.
  • Po zakończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat szkolenia.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące programu, prosimy o kontakt pod adresem: yeaeurope@uloyola.es.

Wszelkie informacje o Youth Entrepreneurship Program dostępne są na stronie InterHEI:

Link do broszury programu:

Oraz link do formularza aplikacyjnego: