9 grudnia 2022

Horyzont Europa – wszystkie programy pracy na lata 2023-2024 w pdf!


Programy Pracy umożliwiają zapoznanie się z celami oraz harmonogramem poszczególnych elementów programu ramowego Horyzont Europa, a przede wszystkim z tematami i konkursami, do których można aplikować. Dzięki temu zainteresowani mogą zaplanować swój udział w Horyzoncie Europa – w co warto się zaangażować oraz na kiedy przygotować wnioski.

Opublikowane programy prac na lata 2023-2024 dla klastrów (dostępne po kliknięciu w link):

Zdrowie

Kultura, kreatywność, społeczeństwo integracyjne

Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa

Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna

Klimat, energia i transport

Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

Innowacyjna Europa:

Europejska Rada ds. Innowacji – EIC

Europejskie Ekosystemy Innowacji – EIE