20 października 2021

TWINNING 2022

Przedmiot konkursu:

Twinning to program mający na celu wzmocnienie rozwijającej się instytucji w określonej dziedzinie badań poprzez współpracę z co najmniej dwiema instytucjami, mającymi międzynarodową, wiodącą pozycję w danej tematyce. Ideą programu jest zawiązanie współpracy, której efektem będzie intensyfikacja doskonałości naukowej i innowacyjnej w określonej dziedzinie badań przy wykorzystaniu doświadczeń partnerów zaangażowanych w realizację projektu. Dobrze widziane będzie odniesienie do krajowych lub regionalnych Strategii Inteligentnej Specjalizacji.

Termin składania wniosków: 18 stycznia 2022 r.

Sposób składania wniosków:

Więcej informacji:

Strona internetowa Komisji Europejskiej

Work Programme