27 stycznia 2022

Program im. Walczaka – ruszył nabór!

Nabór wniosków do programu im. prof. Franciszka Walczaka otwarty!

Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłaszają nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Franciszka Walczaka. To okazja dla naukowców i lekarzy do odbycia staży trwających od 3 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych.

Program im. prof. Franciszka Walczaka z jednej strony daje możliwość rozwoju zawodowego
i naukowego, z drugiej zaś – szansę na zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym, w tym doświadczenia dydaktycznego, co w efekcie przełoży się na wkład stypendystów w poprawę opieki medycznej w Polsce.

Wraz z Agencją ogłaszamy trzecią edycję programu im. profesora Franciszka Walczaka, który jest kontynuacją realizacji zadania zapoczątkowanego z inicjatywy Ministra Zdrowia w 2019 roku – mówi Piotr Bromber, wiceminister zdrowia. – Zachęcam do tego, by lekarze z Polski, którzy są zainteresowani nauką i dydaktyką, zgłaszali się na stypendia, dzięki którym będą mogli odbyć kilkumiesięczny staż w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych. Udział w takim programie to okazja dla osób, które wiążą swoją przyszłość z karierą naukową na to, by nawiązać kontakty z zagranicznymi specjalistami, zobaczyć jak pracują i wymienić się z nimi doświadczeniem. Warto także podkreślić, iż rozszerzamy program i umożliwiamy realizację stypendium we wszystkich dziedzinach medycyny, przy jednoczesnym zwiększeniu miesięcznego stypendium.

Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych, znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Harvard Medical School, Yale School of Medicine czy University of Texas MD Anderson Cancer Center to tylko niektóre z czołowych amerykańskich ośrodków, które mogą wybrać polscy lekarze i naukowcy. Wyjazd na stypendium w ramach programu im. prof. Franciszka Walczaka to doskonała okazja, by wspólnie z wybitnymi specjalistami prowadzić badania oraz przyglądać się ich codziennej pracy – kontynuuje dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

– Program daje szansę na nabranie niepowtarzalnego doświadczenia naukowego i klinicznego w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych – podkreśla prof. dr hab. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stypendium to okazja do zawarcie kontaktów, które będą procentować najprawdopodobniej przez całe życie zawodowe – kontynuuje prof. E. Szurowska.

Nowością w tegorocznej edycji programu im. prof. Franciszka Walczaka jest otwarcie na naukowców i lekarzy reprezentujących wszystkie nauki medyczne. Szczególnie w obecnej sytuacji, wywołanej pojawieniem koronawirusa, zwiększanie zakresu współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin nauk medycznych z Polski i USA może pomóc w zwalczaniu skutków pandemii.

Do grupy uprawnionych wnioskodawców należą:

•          naukowcy z tytułem co najmniej doktora

•          doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich

•          osoby zatrudnione na uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego  i nauki  z otwartym przewodem doktorskim

Trzecia edycja programu różni się również wysokością miesięcznego stypendium, które zostało zwiększone z 12 tys. zł do 15 tys. zł. Ponadto stypendyści programu otrzymają jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 tys. zł. Łącznie na program im. prof. Walczaka przeznaczono aż 2,25 mln zł.

Nabór wniosków prowadzony jest od 24 stycznia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 września 2022 r., a wyjazdy będą mogły rozpocząć się 1 stycznia 2023 r.

Dotąd z programu im. prof. Walczaka w edycjach 2019 i 2020 skorzystało 30 naukowców i lekarzy.

Profesor Franciszek Walczak przez wiele lat kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Słynie m.in. z wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF u dorosłego (1992) oraz u dziecka (1994). Uznawany jest za nestora polskiej elektrofizjologii. Autor i współautor ponad 200 publikacji oraz współautor wielu monografii. W trakcie swojej kariery współpracował z kadrą naukową na całym świecie (prof. M. Haissaguerre, prof. K.H. Kuck, prof. W. Stevenson).

Program im. prof. Franciszka Walczaka jest wspólną inicjatywą NAWA i Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka

Kontakt do koordynatora programu: e-mail: walczak@nawa.gov.pl tel. + 48 22 390-35-64