25 lipca 2022

Flagships: EIT Health ogłasza nowe konkursy

EIT Health (Europejski Instytut Innowacji i Technologii) ogłasza konkurs na udział w programie  prestiżowych projektów flagowych. Nabór potrwa, w zależności od obszaru tematycznego zgłaszanego projektu, do 02.11.2022r, 01.03.2023r. lub 01.06.2023r (więcej informacji w tabeli o datach odcięcia).

Istnieje wiele problematycznych kwestii powiązanych ze zdrowiem, które mają znaczny wpływ na funkcjonowanie człowieka, m.in. wzrost liczby chorób zakaźnych, odkrywanie kolejnych zagrożeń pandemii, zwiększanie odporności bakterii na antybiotyki czy znaczny wzrost kosztów dotyczący sektora ochrony zdrowia. Celem programu jest pomoc w adaptacji opieki zdrowotnej i społecznej do aktualnej sytuacji, przystosowanie do radzenia sobie z istniejącymi wyzwaniami i zapobieganie kolejnym zagrożeniom.

Filary programu to innowacje, edukacja i biznesowe podejście. Poprzez ich połączenie zostały wytyczone główne obszary zainteresowań Flagships na rok 2023:

  • Kreowanie nowych modeli opieki zdrowotnej: wykorzystywanie istniejących baz danych do pozyskiwania nowych informacji oraz skupienie się na prewencji, a nie wyłącznie na samym procesie leczenia.
  • Ułatwianie wprowadzania Digital Medical Devices (cyfrowych urządzeń medycznych): rozwój DMD oraz zwiększanie ich dostępności.
  • Wykorzystywanie pełnego potencjału dostępnych danych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań: rozwój technologii, analiza posiadanych informacji, przyjrzenie się kształceniu profesjonalistów w zakresie opieki zdrowotnej.
  • Wsparcie wdrażania IPCEI (Important Projects of Common European Interest in Health): zwiększenie jakości i dostępności do opieki zdrowotnej dla pacjentów.

FilarKreowanie nowych modeli opieki zdrowotnejUłatwianie wprowadzania Digital Medical DevicesWykorzystywanie pełnego potencjału dostępnych danych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań
EdukacjaZimowe/letnie warsztaty Specjalne programy edukacyjne Moduły dotyczące zasad High Value CareZimowe/letnie warsztaty Specjalne programy edukacyjne  Zimowe/letnie warsztaty Specjalne programy edukacyjne Certyfikacja EIT dla kursów i szkoleń dla profesjonalistów Certyfikacja EIT dla kursów i szkoleń dla pacjentów i obywateli
InnowacjeNabór na projekty dotyczące oceny jakości usługProjekty prowadzone przez startupy i partnerów DiGinnovation – startupy wspierające cyfrowe rozwiązania dla opieki zdrowotnejProjekty prowadzone przez startupy i partnerów (na podstawie prowadzonych baz danych)  
Biznesowe podejścieBootcamp w zakresie  VBHC (Value-Based Healthcare) dla dojrzałych startupów  

Grant, w zależności od tematyki i złożoności projektu, może wynosić do 50K€ lub nawet do 2M€. Poszczególne elementy przedsięwzięcia są przeznaczone dla studentów, doktorantów, pracowników ochrony zdrowia, a także naukowców i badaczy.

Daty odcięcia – do kiedy aplikować na projekt o danej tematyce1) 02.11.20222) 01.03.20223) 01.06.2023
KREOWANIE NOWYCH MODELI OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Zimowe/letnie warsztatyTak NieNie
Specjalne programy edukacyjneNieTakTak
Moduły dotyczące zasad High Value CareTakNieNie
Nabór na projekty dotyczące oceny jakości usługTakTakTak
Bootcamp w zakresie VBHC (opieka zdrowotna oparta na wartości) dla dojrzałych startupówNieNieTak
UŁATWIANIE WPROWADZANIA DIGITAL MEDICAL DEVICES
Zimowe/letnie warsztatyTakNieNie
Specjalne programy edukacyjneNieTakTak
Projekty prowadzone przez startupy i partnerówTakTakTak
DiGinnovation – startupy wspierające cyfrowe rozwiązania dla opieki zdrowotnejNieTakNie
WYKORZYSTYWANIE PEŁNEGO POTENCJAŁU DOSTĘPNYCH DANYCH DO TWORZENIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
Zimowe/letnie warsztatyTakNieNie
Specjalne programy edukacyjneNieTakTak
Certyfikacja EIT dla kursów i szkoleń dla profesjonalistówNieTakNie
Certyfikacja EIT dla kursów i szkoleń dla pacjentów i obywateliNieTakNie
Projekty prowadzone przez startupy i partnerów (na podstawie prowadzonych baz danych)TakTakTak

Bardziej szczegółowe wytyczne (m.in. konkretne terminy, zasady naboru, rekrutacja, dokładne kryteria projektów) zostaną opublikowane po 15.09.2022r.

Więcej informacji na temat Flagships

Dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie informacje kontaktowe:

DZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Ul. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź

Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

p. II, pok. 3.03