22 lutego 2024

Warsztaty z pisania wniosków projektowych w obszarze zdrowia Horyzont Europa

Projekt HNN3.0 organizuje warsztaty dla wnioskodawców przygotowujących wnioski projektowe (zarówno jedno jak i dwustopniowe) z konkursów klastra zdrowie, których deadline upływa w kwietniu 2024 r.

Warsztaty odbędą się w formule online (w aplikacji Teams) we wtorek 12 marca 2024 r. w godz. 14:00–16:30 CET.

Cel wydarzenia: Udzielenie wnioskodawcom porad, jak z sukcesem napisać projekt. W trakcie warsztaty jest przewidziana aktywna praca z ekspertem KE nad wnioskiem.

Grupa docelowa: wszyscy interesariusze, w szczególności koordynatorzy, przygotowujący jednoetapowy lub dwuetapowy wniosek z tematu Klastra 1 z terminem złożenia 11 kwietnia 2024 r. Osoby zgłaszające się do konkursu IHI 6 lub 7 również mogą wziąć udział, ale nie będzie poruszana specyfika zasad IHI.

Więcej informacji oraz rejestracja znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

Rejestracja jest obowiązkowa do 11 marca do godziny 14:00.