2 lutego 2023

Krajowy Dzień Informacyjny Programu UE dla Zdrowia (EU4Health Programme)

Największy unijny program zdrowia EU4Health o budżecie 5,3 mld EUR

24 marca 2021 zostało przyjęte Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027. Program realizowany jest w Polsce we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Program określa następujące cele ogólne:

a) poprawa i wspieranie zdrowia w Unii w celu zmniejszenia obciążeń związanych z chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi poprzez wspieranie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zmniejszanie nierówności w zakresie zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia i promowanie dostępu do opieki zdrowotnej;

b) ochrona ludności w Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia oraz wzmocnienie zdolności reagowania systemów opieki zdrowotnej i koordynacji między państwami członkowskimi w celu radzenia sobie z transgranicznymi zagrożeniami zdrowia;

c) poprawa dostępności i przystępności cenowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów istotnych w kontekście kryzysu w Unii oraz wspieranie innowacji w odniesieniu do takich produktów;

d) wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej poprzez poprawę ich odporności i efektywności zasobów, w szczególności poprzez:

(i) wspieranie zintegrowanych i skoordynowanych działań między państwami członkowskimi;

(ii) wspieranie wdrażania najlepszych praktyk i promowanie wymiany danych;

(iii) wzmocnienie kadry medycznej;

(iv) walczanie skutków wyzwań demograficznych; oraz

(v) przyspieszenie transformacji cyfrowej.

Realizacją Programu zajmuje się European Health and Digital Executive Agency (HaDEA – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji) w Brukseli, która zastąpiła dotychczasową Chafea. https://hadea.ec.europa.eu/index_en 

Program realizowany jest w oparciu o Programy roczne. Osoby zainteresowane, zachęcamy do uczestnictwa w Dniu Informacyjnym organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia.


 
Krajowy Dzień Informacyjny Programu UE dla Zdrowia
(EU4Health Programme)
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15
Warszawa
21 lutego 2023 r.
godz. 10:00-13.30
 
09:30 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.10 Powitanie
10.10 – 10.30 Ogólne zasady Programu UE dla Zdrowia
10.30 – 11.00 Program Pracy na 2023 r.
11.00 – 11.15 Aspekt administracyjny w kontekście zaproszeń do składania wniosków
                       (call for proposals) – Anna Bulzacka-Bogucka, HaDEA
11.15 – 11.30 Finansowanie i współfinansowanie projektów ze środków publicznych
                       – Barbara Budkiewicz, Departament Budżetu i Finansów, MZ
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 12.00 Możliwości ubiegania się o środki w ramach  Klastra Zdrowie Programu
                        „Horyzont Europa” – Dr Ewa Szkiłądź, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
                        (Dział Krajowego Punktu Kontaktowego)
12.00 – 12.30 Doświadczenia polskich podmiotów przy realizacji wspólnych działań:
·       formowanie konsorcjów i przygotowywanie wniosków w ramach wspólnych działań (Joint Actions), na przykładzie projektów UNITED4Surveillance
 i EU-JAMRAI 2- Adam Zieliński, NIZP PZH – PIB
·       wspólne działanie JA NFP4Health, Artur Iwanek, KPK Programu UE
dla Zdrowia (MZ)
12.30 – 13.30 Sesja pytań i odpowiedzi
13.30              Zakończenie spotkania
 
 
LINK do spotkania:
 
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJkY2VjYmEtMmU3Zi00ODJhLTk4NGEtZjhlYjM1YmQ2NmZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220dd46864-0f18-4a08-953a-568265f67bca%22%2c%22Oid%22%3a%223c0ef19d-2bb7-4e5f-b801-13f74b16f87a%22%7d
Identyfikator spotkania: 319 483 103 933
Kod dostępu: Ycp3oz

Nowości

Do 13 lutego 2023 r. Minister Zdrowia może nominować competent authority i affiliated entities do udziału we wspólnych działaniach w ramach pierwszej tury:

 • EU4H-2023-JA-01: Direct grant to Member States’ authorities: global health impact (HS-g-23-71-01) – EUR 4 700 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-JA-02: Direct Grant to Member States authorities: to enhance, extend and consolidate wastewater surveillance for public health (HERA) (CP-g-23-18) – EUR 15 000 000 EU co-funding

Do 31 stycznia 2023 r. zainteresowane instytucje mogą przesłać oficjalne zgłoszenie chęci udziału wraz z uzasadnieniem na adres Biuro Współpracy Międzynarodowej MZ
Dyrektor
Katarzyna Drążek-Laskowska

Do 31 maja 2023 r. Minister Zdrowia może nominować competent authority i affiliated entities do udziału we wspólnych działaniach w ramach drugiej tury:

 • EU4H-2023-JA-03: Direct grants to Member States’ authorities: ‘Healthier Together’ EU NCD initiative – Chronic respiratory diseases (CRDs) (DP-g-23-31-01) – EUR 4 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-JA-04: Direct grants to Member States’ authorities: ‘Healthier Together’ EU NCD initiative – Mental health (DP-g-23-32-01) – EUR 6 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-JA-05: Direct grants to Member States’ authorities: ‘Healthier Together’ EU NCD initiative – Dementia and other neurological disorders (DP-g-23-33-01) – EUR 4 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-JA-06: Direct grants to Member States’ authorities: Implementation of cancer screening programmes (CR-g-23-38) – EUR 31 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-JA-07: Direct grants to Member States’ authorities: to establish an EU network of Comprehensive Cancer Infrastructures (CR-g-23-40.1) – EUR 90 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-JA-08: Direct grants to Member States’ authorities: to establish new networks of expertise on cancers and cancer conditions (CR-g-23-40.2) – EUR 40 500 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-JA-09: Direct grants to Member States’ authorities: to support implementation of the strategic agenda for medical ionising radiation applications (SAMIRA) – Preparatory activities for a future joint action on quality and safety of medical applications of ionising radiation under the SAMIRA initiative (CR-g-23-44-03) – EUR 1 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-JA-10: Direct grants to Member States’ authorities: preparatory activities for the reuse of data in the proposed European Health Data Space (DI-g-23-79) – EUR 4 000 000 EU co-funding

Do 12 maja 2023 r. zainteresowane instytucje mogą przesłać oficjalne zgłoszenie chęci udziału wraz z uzasadnieniem na adres Biuro Współpracy Międzynarodowej MZ
Dyrektor
Katarzyna Drążek-Laskowska

Do 31 maja 2023 r. Minister Zdrowia może nominować competent authority i affiliated entities do udziału do direct grants other than joint actions:

 • EU4H-2023-DGA-MS-IBA-01: Direct grants to Member States’ authorities: improving and strengthening national surveillance systems (Regulation of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EU) (CP-g-23-01) – EUR 97 300 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-DGA-MS-IBA-02: Direct grants to nominated EU reference laboratories (II): support the set-up and operation of the EU reference laboratories for the Diagnostics of Human Pathogens Network (Regulation of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EU) (CP-g-23-05-01) – EUR 7 800 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-DGA-MS-IBA-03: Direct grant to EU reference laboratories for the Union contribution on in vitro diagnostic medical devices (HS-g-23-62) – EUR 1 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-DGA-MS-IBA-04: Direct grants to Member States’ authorities: increase health data semantic interoperability and build national capacity on health terminologies (DI-g-23-75) – EUR 5 400 000 EU co-funding
 • EU4H-2023-DGA-MS-IBA-05: Direct grants to Member States’ authorities: development and enhancement of MyHealth@EU services, including vaccination card services (DI-g-23-77) – EUR 4 000 000 EU co-funding

Do 12 maja 2023 r. zainteresowane instytucje mogą przesłać oficjalne zgłoszenie chęci udziału wraz z uzasadnieniem na adres Biuro Współpracy Międzynarodowej MZ, Dyrektor, Katarzyna Drążek-Laskowska.

Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Programem EU4Health zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych.