2 grudnia 2021

Erasmus+ Akcje KA2 (Key Action 2) terminy naborów w 2022 roku ogłoszone

Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw muszą obejmować co najmniej cztery kraje programu, w tym co najmniej ośmiu partnerów pełnoprawnych. W skład partnerstwa wchodzą co najmniej trzy podmioty rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki lub pośredniczące organizacje reprezentujące takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz co najmniej trzy podmioty organizujące kształcenie i szkolenia (VET lub instytucje szkolnictwa wyższego) w roli partnerów pełnoprawnych. W każdym projekcie w roli partnera pełnoprawnego powinna występować co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego.

Uczelnie oraz instytucje działające na rzecz szkolnictwa wyższego mogą realizować projekty prowadzące do systemowych rozwiązań w europejskim szkolnictwie wyższym, mających potencjał do wdrożenia w krajach nie objętych projektem. Projekty te będą skoncentrowane na obszarach tematycznych mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności, rozwoju gospodarczego i społecznego UE.

Wiecej informacji: https://www.frse.org.pl/finansowanie-projektow

Poniżej tabela naborów z deadlinami :

Key Action 2
Cooperation partnerships in the fields of education, training and youth, except for those submitted by European NGOs23 March at 12:00
Cooperation partnerships in the fields of education, training and youth submitted by European NGOs23 March at 17:00
Cooperation partnerships in the field of sport23 March at 17:00
Small-scale partnerships in the fields of school education, vocational education and training, adult education and youth23 March at 12:00
Small-scale partnerships in the fields of school education, vocational education and training, adult education and youth4 October at 12:00
Small-scale partnerships in the field of sport23 March at 17:00
Centres of Vocational Excellence7 September at 17:00
Erasmus+ Teacher Academies7 September at 17:00
Erasmus Mundus Action16 February at 17:00
Alliances for Innovation15 September at 17:00
Forward-looking projects15 March at 17:00
Capacity building in the field of Higher Education17 February at 17:00
Capacity building in the field of Vocational Education and Training31 March at 17:00
Capacity building in the field of Youth7 April at 17:00
Capacity building in the field of Sport7 April at 17:00
Non-for-profit European Sport Events23 March at 17:00