9 października 2022

Warsztaty co-creation na temat doświadczeń dotyczących zdalnego nauczania – 07.11.2022 na UMED

W imieniu Koordynatora projektu AHEAD serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego na warsztaty, które odbędą się w dniu 7.11. 2022 r., godz. 14:00 w Bibliotece UMed. (Patio), ul. Muszyńskiego 2. Warsztaty dedykowane są doświadczeniom w zdalnym nauczaniu.

Finansowany w ramach programu Erasmus+ projekt: Assessment in Healthcare EduAtion Go Digital „AHEAD” ma na celu poprawę systemu oceny w nauczaniu zdalnym w dziedzinie edukacji zdrowotnej w czterech krajach europejskich (Irlandia, Niemcy, Gruzja i Polska). Projekt dotyczy głównie obszaru 3 i 4 Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych Nauczycieli (DigCompEdu): (iii) nauczanie i uczenie się oraz (iv) ocenianie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc jest możliwość udziału do 4 osób, którzy prowadzili zdalne nauczanie i są dydaktykami prowadzącymi wykłady oraz prowadzącymi zdalne zajęcia praktyczne w czasie pandemii. Czas trwania 2-3 h. Formularz do zapisu https://forms.office.com/r/B8kbK5HarK.

Potencjalni uczestnicy warsztatów  proszeni są o wypełnienie ankiety realizowanej w projekcie przed szkoleniem https://forms.gle/MW2kUqaFSpiwASMB9. Ankieta jest anonimowa i posłuży do lepszego zrozumienia tematyki projektu oraz zaangażowania w transformację w kierunku cyfrowej oceny opieki zdrowotnej.

Pierwsze warsztaty co-creation w Oldenburgu, Niemcy (2022)
Sprawdź najnowsze informacje o projekcie na Twitter: