17 kwietnia 2024

Program Pracy Klastra Zdrowie dla 2023-2024

LINK DO NOWEGO PROGRAMU: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-4-health_horizon-2023-2024_en.pdf

Komisja Europejska właśnie ujawniła nowy program prac dla Horyzontu Europa Program Zdrowie na lata 2023-2024! Zaangażowanie w Horyzont Europa to nie tylko szansa na rozwinięcie własnych pomysłów i projektów badawczych, ale również możliwość współpracy z najwybitniejszymi naukowcami, przedsiębiorcami i instytucjami z całej Europy i świata.