19 kwietnia 2024

„Poziomy Gotowości Technologicznej TRL narzędziem do określenia poziomu zaawansowania prac nad technologią” – szkoelnie stacjonarne 

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna (HPK PC) serdecznie zaprasza 26 IV 2024 r. w godz.10:00 -12:00, na bezpłatne szkolenie stacjonarne dot. zagadnienia TRL – Technology Readiness Levels, prowadzone przez Lidera HPK PC: Uniwersytet Łódzki oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej.

„Poziomy Gotowości Technologicznej TRL 

narzędziem do określenia poziomu zaawansowania prac nad technologią”

TRL (Technology Readiness Level) to 9 stopniowa skala pozwalająca określić stopień zaawansowania badań, prac lub produktu. Zaczyna się od pomysłu aż do najwyższej wartości, czyli możliwości komercjalizacji, wprowadzenia rozwiązania na rynek. Metoda ta jest bardzo często wykorzystywana w różnorodnych konkursach na granty (np. Horyzont Europa) gdyż umożliwia porównywanie poziomów rozwoju technologii w projektach z zupełnie odmiennych dziedzin naukowych.

Do udziału w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli sektora biznesowe i naukowego.

Wydarzenie, na jakie mamy przyjemność Państwa zaprosić, poprowadzone będzie przez Panią Dorotę Makiełę – Eksperta HPK Polska Centralna oraz Pana Wojciecha Zajączkowskiego Kierownika Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej przy Uniwersytecie Łódzkim.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch modułów:

Moduł I (40 min)

TRL (Poziomy Gotowości Technologicznej), niezbędne przy aplikowaniu do grantów Programu Ramowego Horyzont Europa.

  1. Czym jest TRL?
  2. 9 Poziomów gotowości technologicznej.
  3. Czemu służy określanie poziomów zaawansowania technologicznego innowacyjnego pomysłu, projektu czy wynalazku w kontekście Horyzontu Europa.
  4. Gdzie i w jakich celach określa się poziomy wg skali TRL.

Moduł II (60 min)

Przybliżenie tematyki prawa własności przemysłowej/intelektualnej, która będzie potrzebna przyszłym aplikującym w konkursach w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa (w tym pracownikom naukowym, przedsiębiorcom i innym osobom zainteresowanym badaniami i innowacjami)

  1. Regionalny Ośrodek Patentowy UŁ, Urząd Patentowy RP, PATLIB Europejski Urząd Patentowy – czym się zajmuje?
  2. Rola i znaczenie ochrony prawnej we wzroście i rozwoju innowacyjności.
  3. Podstawowe zagadnienia z zakresu udzielanej pomocy merytorycznej w zakresie ochrony własności intelektualnej patenty, wzory użytkowe, przemysłowe, znaki towarowe, licencje.
  4. Podstawowe informacje na temat procedur obowiązujących przed Urzędem Patentowym, EPO, WIPO EUIPO.
  5. Sesja pytań i odpowiedzi (20 min)

Więcej informacji i rejestracja pod adresem:

https://www.gov.pl/web/hpk-polska-centralna/szkolenie-stacjonarne-poziomy-gotowosci-technologicznej-trl-narzedziem-do-okreslenia-poziomu-zaawansowania-prac-nad-technologia