12 kwietnia 2023

Joint Transnational Call – Enabling health and care systems transformation through research and innovation 


Partnerstwo Transforming Health and Care Systems (THCS) stawia sobie za cel koordynację i optymalizację wysiłków badawczych w Europie i krajach partnerskich w obrębie innowacji w systemach opieki zdrowotnej.

W dniu 22 marca 2023 r. uruchomiono I konkurs na projekty badawcze pt. „Healthcare of the Future”. Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań w celu odciążenia i zmniejszenia presji na wyspecjalizowane placówki opieki zdrowotnej (m.in. szpitale), przy jednoczesnym uznaniu ich centralnej roli w systemach ochrony zdrowia.


Strona programu THCS.

Strona konkursu „Healthcare of the Future”: Announcement of the Joint Transnational Call for proposals “Healthcare of the Future” (thcspartnership.eu)


Projekty w naborze mają na celu:

• Zapewnić niezbędną wiedzę do budowania zdrowia i opieki w przyszłości. Obejmuje to zajęcie się kilkoma wymiarami systemów opieki zdrowotnej, takimi jak jakość, bezpieczeństwo, równość, wydajność, skuteczność, dostępność, zrównoważony rozwój, oszczędność, etyka i odporność w zreorganizowanych placówkach opieki zdrowotnej i społecznej. Poprzez dostarczenie tej wiedzy nabór na projekty ma na celu wsparcie rozwoju nowych i innowacyjnych rozwiązań, które mogą sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom stojącym przed systemami opieki zdrowotnej i zdrowotnej.

• Wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań na większą skalę. Obejmuje to identyfikowanie i promowanie przyjmowania i przenoszenia opartych na dowodach i skutecznych praktyk, które już okazały się skuteczne w niektórych kontekstach w rozwiązywaniu wyzwań stojących przed systemami ochrony zdrowia i opieki. Dzięki badaniom i innowacjom wspierającym wdrażanie tych istniejących rozwiązań, nabór na projekty ma na celu przyspieszenie tempa zmian i wywarcie pozytywnego wpływu na systemy opieki zdrowotnej i opieki w bardziej efektywny sposób.

Terminy:
23 Maja 2023: Deadline for obligatory Intent to Apply submission 
13 Czerwca 2023: Deadline for proposal submission 

Informacje na temat aplikacji:

Call text – http://thcs.imginternet.it/kdocs/2073491/call_text.pdf
Guidance for applicants – http://thcs.imginternet.it/kdocs/2073497/thcs_guidance_for_applicants.pdf

Next webinar on the call + matchmaking event: April 19th 14:00-15:30 – https://anr.webex.com/weblink/register/rc04783a9d879205759c0757ebd22b991

  
Więcej informacji: https://www.thcspartnership.eu/