4 sierpnia 2022

Wypełnij ankietę do badania naukowego!

Poniższa ankieta naukowa została opracowana w ramach projektu GATEKEEPER, który jest projektem badawczym w ramach inicjatywy Horyzont 2020 finansowanej przez Komisję Europejską i prowadzonym przez międzynarodowy zespół naukowców. Dzięki tej ankiecie staramy się zrozumieć, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na Ciebie i inne osoby w Twoim kraju. Twoja opinia i doświadczenie pomogą nam zrozumieć ogólny wpływ pandemii i ukształtować opiekę zdrowotną w przyszłości. Wypełnienie ankiety zajmie tylko 15 minut.
Ankieta jest anonimowa, a wszystkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do niekomercyjnych działań naukowych. Odpowiedzi na anonimowe ankiety nie będą w żaden sposób powiązane z respondentem.

LINK DO ANKIETY

https://covidsurvey.gatekeeper-project.eu/