2 kwietnia 2024

Programy unii w dziedzinie zdrowia – nominacje na organy i podmioty stowarzyszone do udziału we wspólnych działaniach

Ministerstwo Zdrowia przyjmuje zgłoszenia do nominacji na właściwe organy i podmioty stowarzyszone do udziału we wspólnych działaniach i dotacji bezpośredniej dla organów państw członkowskich (innej niż wspólne działanie).

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy z KE zaproszenie do nominowania na competent authorities affiliated entities do udziału we wspólnych działaniach i dotacji bezpośredniej dla organów państw członkowskich (innej niż wspólne działanie).

Zgodnie z przedstawionym przez KE harmonogramem na 2024 r.:

 • do 25 kwietnia 2024 rw ramach pierwszej tury Minister Zdrowia może nominować competent authorities i affiliated entities do udziału we wspólnym działaniu:
 • EU4H-2024-JA-IBA-01- Direct grants to Member States’ authorities: Support to the development of sustainable, forward-looking national and Union stockpiling strategies (HERA) (CP-g-24-13) – EUR 10 000 000 EU co-funding

Termin na przekazanie zgłoszenia (wraz z uzasadnieniem) do Departamentu Współpracy Międzynarodowej upływa 10 kwietnia 2024 r.

 • do 21 maja 2024 r. w ramach drugiej tury Minister Zdrowia może nominować competent authorities i affiliated entities do udziału we wspólnych działaniach:
 • EU4H-2024-JA-IBA-02 – Direct grants to Member States’ authorities: Strengthening digital capabilities including e-health, telemedicine, remote monitoring systems, health data access and health data exchange services in cancer centres in the Union
  (CR-g-24-36) – 
  EUR 20 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2024-JA-IBA-03 – Direct grants to Member States’ authorities: to support quality improvement of cancer registry data feeding the European Cancer Information System (CR-g-24-40) – EUR 13 000 000 EU co-funding

Termin na przekazanie zgłoszenia (wraz z uzasadnieniem) do Departamentu Współpracy Międzynarodowej upływa 8 maja 2024 r.

 • do 23 lipca 2024 r. w ramach trzeciej tury Minister Zdrowia może nominować competent authorities i affiliated entities do udziału we wspólnych działaniach:
 • EU4H-2024-JA-IBA-04 – Direct grants to Member States’ authorities: Cancers caused by infections, vaccine-preventable cancers and addressing communicable diseases (HIV/AIDS, Tuberculosis, Hepatitis) (DP/CR-g-24-28)
  – EUR 20 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2024-JA-IBA-05 – Direct grants to Member States’ authorities: Personalised Cancer Medicine (CR-g-24-41) – EUR 27 900 000 EU co-funding
 • EU4H-2024-JA-IBA-06 – Direct grants to Member States’ authorities: Promoting a comprehensive, prevention-oriented approach to mental health to support vulnerable groups (DP-g-24-24) – EUR 6 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2024-JA-IBA-07 – Direct grants to Member States’ authorities: Health promotion and disease prevention including smoke- and aerosol- free environments (DP/CR-g-24-27) – EUR 16 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2024-JA-IBA-08 – Direct grants to Member States’ authorities: supporting National Focal Points (‘NFPs’) in providing guidance, information and assistance related to the promotion and implementation of the EU4Health Programme and other relevant legislation (DP-g-24-34) – EUR 2 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2024-JA-IBA-09 – Direct grants to Member States’ authorities: Paediatric palliative care (CR-g-24-44) – EUR 14 500 000 EU co-funding
 • EU4H-2024-JA-IBA-10 – Direct grants to Member States’ authorities: Pricing and Reimbursement Authorities – to step up national work and collaboration in the group of National Competent Authorities on Pricing and Reimbursement and Public Healthcare Payers (‘NCAPR’) (HS-g-24-54) – EUR 2 000 000 EU co-funding
 • EU4H-2024-JA-IBA-11- Direct grants to Member States’ authorities: Effective use of regulatory flexibilities including the use of magistral preparations that might be used to mitigate certain shortages (HS-g-24-104) – EUR 2 000 000 EU co-funding

Termin na przekazanie zgłoszenia (wraz z uzasadnieniem) do Departamentu Współpracy Międzynarodowej upływa 10 czerwca 2024 r.

 • do 23 lipca 2024 r. Minister Zdrowia może nominować competent authorities i affiliated entities do udziału w direct grants other than joint actions:
 • EU4H-2024-DGA-MS-IBA-01 – Direct grants to Member States’ authorities: Expansion of MyHealth@EU (DI-g-24-75) – EUR 7 000 000 EU co-funding

Termin na przekazanie zgłoszenia (wraz z uzasadnieniem) do Departamentu Współpracy Międzynarodowej upływa 10 czerwca 2024 r.

Jednocześnie informujemy, że udział w tych działaniach wymaga posiadania przez podmiot wkładu własnego (20%). Fakt zabezpieczenia odpowiednich środków przez daną jednostkę z przeznaczeniem na wkład własny będzie również brany pod uwagę w procesie weryfikacji zgłoszeń.Podmioty zainteresowane zgłoszeniem – prosimy o przekazanie oficjalnego pisma do:

Pani Katarzyna Drążek-Laskowska
Dyrektor
Departamentu Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Zdrowia

zawierającego następujące informacje:

 • informację o chęci udziału w określonym zadaniu
 • link do dokumentu (np. statut) wskazującego, że podmiot można uznać za competent authority  w danej dziedzinie
 • przyjętą nazwę jednostki oraz stosowany skrót w języku angielskim
 • dane osoby kontaktowej, w tym email i telefon
 • dokument podpisany przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w jednostce.

Departament Współpracy Międzynarodowej MZ w drugiej połowie kwietnia 2024 r. zorganizuje Krajowy Dzień Informacyjny Programu UE dla Zdrowia. Podczas tego wydarzenia przedstawione zostaną możliwości pozyskania środków z Programu Pracy na 2024 roku. Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej – o szczegółach poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

W przypadku wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z p. A. Iwankiem: PLNFP4Health@mz.gov.pl