21 marca 2022

Dwa flagowe projekty Horyzont 2020 przeprowadzą pilotaż innowacyjnych rozwiązań sztucznej inteligencji na Uniwersytecie już w 2022 roku!

Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje dwa flagowe, ogólnoeuropejskie projekty w ramach programu Horyzont 2020 dofinansowane łącznie na kwotę 30 milionów euro przez Komisję Europejską. Projekty te, GATEKEEPER i ODIN, stawiają sobie ambitny cel połączenia opieki zdrowotnej z nowoczesnymi technologiami jak IoT, 5G, AI, deep learning, a także stworzenie tak zwanego szpitalu przyszłości (ang. Hospital of the Future). Ponadto, w obu projektach badane są procesy i regulacje prawne dotyczące digitalizacji ochrony zdrowia, odbioru tego procesu przez interesariuszy, a także efektywności technicznej, ekonomicznej i medycznej wprowadzanych rozwiązań.

Prezentacja projektu GATEKEEPER (film video)

W Polsce przeprowadzane będą wśród pacjentów pilotażowe badania aplikacji medycznej połączonej z algorytmami sztucznej inteligencji (aplikacja Moje Zdrowie) w projekcie GATEKEEPER. Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w tym przedsięwzięciu, serdecznie zachęcamy do testów polskiej aplikacji i śledzenia komunikatów w mediach społecznościowych i na stronie Uniwersytetu.

W projekcie ODIN natomiast już w drugiej połowie 2022 roku odbędzie się pilotaż szpitalnego robota z algorytmem AI (ang. artificial inteligence, sztuczna inteligencja) na obszarze nowo budowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, pod kierownictwem naukowym dyrektora SOR CSK prof. n. med. Dariusza Timlera.

Tymczasem serdecznie zachęcamy do udziału w interesującym webinarze projektu ODIN dotyczącym przygotowania się szpitali na nieprzewidziane okoliczności i katastrofy (pandemia, wojna, efekty zmian klimatu) – ang. Hospital disaster preparedness. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji po kliknięciu w link: https://bit.ly/358fmhp.

Webinar banner

Działalność badawcza w obszarze zaowocowała m.in. publikacją w prestiżowym Lancecie, dotyczącą możliwości przygotowania szpitali na działania związane z kryzysem wojennym. Oba projekty prowadzone są w Polsce pod naukową koordynacją prof. n. med. Przemysława Kardasa z Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych, w ścisłej współpracy z pozostałymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym Działem Projektów Międzynarodowych.

Więcej informacji i oficjalne strony projektów:

GATEKEEPER – https://www.gatekeeper-project.eu/

ODIN – https://www.odin-h2020.eu/