5 kwietnia 2024

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna zaprasza na szkolenie online, pt. „Ochrona własności intelektualnej. Horyzont Europa.”

Szkolenie jest organizowane przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, konsorcjanta HPK PC wraz z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Tematyka spotkania dotyczy ochrony własności intelektualnej. Dowiesz się jakie są możliwości ochrony i jak funkcjonuje system ochrony własności przemysłowej. Poznasz pojęcia związane z własnością intelektualną, jej ochroną, wykorzystaniem i komercjalizacją.

W czasie szkolenia przedstawione zostaną również najważniejsze zagadnienia związane z udziałem przedsiębiorców w Programie Horyzont Europa oraz ekosystemem wsparcia dla wnioskodawców i beneficjentów.

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie: 

  • informacje o Horyzoncie Europa dla przedsiębiorców 
  • ekosystem wsparcia wnioskodawców i beneficjentów 

2. Ochrona własności intelektualnej  

  • Rola ochrony własności intelektualnej
  • IP w Horyzoncie Europa

Prowadzący szkolenie

Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej,

Agnieszka Banrowska – Ekspertka HPK Polska Centralna

Wydarzenie odbędzie się online: 17.04.2024 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Rejestracja