19 października 2021

CLUSTER Health – Horizon Europe Brokerage Event

Spotkania brokerskie poświęconych programowi Horyzont Europa, które mają na celu znalezienie partnerów, do nadchodzących naborów w ramach Horizon Europe Work Programme 2021-2022 Health.

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu każdego wnioskodawcę kwalifikującego się do programu Horyzont Europa: firmy, uniwersytety, organizacje badawcze i technologiczne, sektor publiczny, organizacje pozarządowe, szpitale, stowarzyszenia pacjentów.

Wydarzenie odbędzie się 29.10.2021, dzień po Dniu Informacyjnym.

“Brokerage Event for HE Cluster 1 – Calls 2022” –  link: https://cluster-health-horizon-europe-brokerage.b2match.io/