13 lipca 2022

5 nowych konkursów wspierających EU Cancer Mission

Aby przyczynić się do szybkiego wdrożenia misji UE w zakresie raka, HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) opublikowała pięć zaproszeń do składania wniosków dotyczących badań nad rakiem.

Tematy koncentrują się na:

1. Poprawa i intensyfikacja pierwotnej profilaktyki raka

2. Wzmocnienie badań nad rakiem i ich infrastruktury

3. Optymalizacja leczenia raka

4. Utworzenie Europejskiego Centrum Cyfrowego Pacjenta Onkologicznego

5. Utworzenie sieci krajowych centrów misji onkologicznych

Więcej informacji znajdziesz na stronie konkursu: https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/horizon-europe-cancer-research-calls_en 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 września 2022 r. o godzinie 17:00 (czasu brukselskiego)