5 lipca 2022

Sukces Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – członkostwo w dwóch konsorcjach EIT HEI (Inicjatywy Szkolnictwa Wyższego Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi został zakwalifikowany do prestiżowego konkursu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Dzięki temu nasza uczelnia będzie mieć wpływ na lokalny rozwój i wprowadzanie nowych innowacji edukacyjnych w regionie oraz Europie, zostało to potwierdzone otrzymaniem, aż dwóch nowych projektów w ramach Inicjatywy Szkolnictwa Wyższego.

EIT HEI (ang. European Institute of innovation and Technology Higher Education Initiative) to inicjatywa stwarzająca nowe możliwości – tworzy przestrzeń do rozwoju uczelni w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, pozyskiwania partnerów i wzajemnej współpracy.

Projekty, które zostały zgłoszone w ramach HEI obejmują tematy:

 • Wsparcia zaangażowania w inicjatywy uczelni
 • Utrzymywania i wzmacniania więzi między uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi
 • Wsparcia w innowacji i rozwoju
 • Wzrostu jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości 
 • Rozpowszechniania wiedzy

W zakresie HEI Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest głównym partnerem w inicjatywie Network IQ Alliance oraz stowarzyszonym partnerem konsorcjum InterHEI. Oba projekty będą realizowane od lipca 2022 roku do końca czerwca 2024 roku.

 • Network IQ Alliance – celem przedsięwzięcia jest rozwój sieci kontaktów partnerskich oraz digitalizacja wśród partnerów projektu. Integracja powstających regionów przemysłowych i wsparcie innowacji zostanie osiągnięte poprzez inicjowanie zmian związanych ze zdrowiem, produkcją, technologiami oraz ekologicznymi rozwiązaniami.

W projekcie bierze udział wiele uczelni i organizacji z Polski, Irlandii, Łotwy i Hiszpanii, a także jednostki z Wielkiej Brytanii, Niderlandów oraz Włoch.

Więcej informacji na temat Network IQ Alliance: https://eit-hei.eu/projects/network-iq-alliance/

 • InterHEI – skupia się na wspieraniu zrównoważonego rozwoju oraz dbaniu o społeczną odpowiedzialność podczas kreowania nowych rozwiązań i przedsięwzięć w zakresie zdrowia oraz żywności. Planowane jest osiągnięcie tego celu poprzez:
  • wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć,
  • wzrost liczby organizacji badawczych typu spin-off i star-up,
  • poszerzanie typów przychodów HEI oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów,
  • realizowanie inteligentnych praktyk wprowadzania innowacji.

Partnerzy projektu to jednostki naukowe oraz instytucje z Polski, Hiszpani, Turcji, Grecji, Włoch, Serbii oraz Słowacji.  

Więcej informacji na temat InterHEI: https://eit-hei.eu/projects/interhei/