27 stycznia 2022

Przyjęto program prac EU4Health 2022

Przyjęto program prac EU4Health 2022, inwestycje zaplanowane w tym roku opiewają ponad 835 mln euro!

EU4Health będzie nadal inwestować w tworzenie silniejszych, bardziej odpornych systemów opieki zdrowotnej by utorować drogę Unii Europejskiej do zdrowia. Z budżetem przekraczającym 835 mln euro nowy program prac zapewni niezrównany poziom inwestycji UE w zdrowie oraz zapewni ambitne i zdecydowane działania w czterech obszarach tematycznych: gotowość na sytuacje kryzysowe, zapobieganie chorobom, systemy opieki zdrowotnej i pracownicy służby zdrowia oraz cyfryzacja.

Program EU4Health wspiera budowanie Europejskiej Unii Zdrowia, w tym walkę z pandemią COVID-19, Europejski plan walki z rakiem, Europejską Strategię Farmaceutyczną oraz Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Sytuacje Zdrowotne („HERA”).

Program zapewni finansowanie kwalifikującym się podmiotom z państw członkowskich, stowarzyszonych państw trzecich, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego w formie dotacji lub zamówień na określone usługi. Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się w ramach otwartego naboru o dotacje operacyjne, a także o dotacje na działania na różne tematy. Programem będą zarządzać Komisja Europejska oraz Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji.

W załączniku pełen plan pracy w języku angielskim wraz z terminami konkursów:

Program Pracy na rok 2022

European Commission Logo