9 grudnia 2022

Erasmus+ AHEAD, czyli digitalizacja w praktyce nauczania

W dniach 28.11 – 30.11.2022 r., w Łodzi, w siedzibie Uniwersytetu Medycznego odbyło się drugie już stacjonarne spotkanie partnerów projektu  AHEAD. W spotkaniu UMed. reprezentowali: dr dr Beata Brosowska, Dorota Kilańska, Beata Kunikowska, mgr mgr Natalia Biega, Justyna Kupis, Ewelina Łojewska i  reprezentujący Zespół informatyków CSM – mgr Adam Michalski, Zespół Lidera Dublin City University (Irlandia), Ilia  State University (Gruzja), Hanse Institute Oldenburg (Niemcy).

Strona projektu Erasmus+: Assessment in Healthcare EducAtion goes Digital ‘AHEAD’

Podczas trzech dni obrad omówiono aktualny stan projektu, ustalono dalsze kroki postępowania. Na obecnym etapie projektu prowadzone będą warsztaty Co-creation przygotowane przez Zespół UMed., przeprowadzone będzie badanie ankietowe dotyczącego refleksji na temat zdalnego nauczania różnych interesariuszy zaangażowanych w dydaktykę. Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymają dostęp do  unikatowego narzędzia pozwalającego na prowadzenie oceny 360° zdalnego mycia rąk.

Przedstawiono również narzędzia do oceny kompetencji mycia rąk, które zostanie zainstalowane na platformie Moodle i będzie dedykowane ocenie filmów rejestrowanych przez oprogramowanie AI w CSM UMed. Na potrzeby tego etapu będą opracowane algorytmy AI pozwalające na wychwycenie prawidłowych i błędnych etapów mycia rąk (standard WHO). Studenci UMed. w ramach zajęć z Podstaw pielęgniarstwa będą zaangażowani w realizację procedury. Podczas spotkania przetestowano urządzenie w CSM, zaprezentowano także sposób prowadzenia oceny i przygotowane narzędzia.

Kolejne spotkanie, tym razem podsumowujące część projektu realizowaną przez UMed. i  oceniające obecny poziom zaangażowania w ocenę cyfrową w instytucjach partnerskich oraz badające pomysły, nadzieje i obawy związane z projektami i funkcjonalnościami produktów do oceny cyfrowej, odbędzie się zdalnie w dniu 8 grudnia 2022 r.. W spotkaniu wezmą udział także interesariusze zewnętrzni. Wkrótce przeprowadzone będzie również badanie ankietowe wśród studentów i pracowników UMed., do uczestnictwa w którym serdecznie zapraszamy.
Zespół UMed. #AHEADErasmus
dr Dorota Kilańska
mgr Ewelina Łojewska
mgr Natalia Biega
mgr Beata Brosowska