Tytuł projektu:

A high-dimensional approach for unwinding immune-metabolic causes of cardiovascular disease-depression multimorbidities

Dane projektu

Program: Horizon2020
Akronim: TO_AITION
Okres realizacji: 01/01/2020‒31/12/2024
Wartość projektu: 5 990 515 EUR
Wartość projektu: 252 000 EUR

Opis projektu:

Depresja jest silnie związana z chorobami układu krążenia (cardiovascular disease – CVD), istotnie zwiększając ryzyko rozwoju CVD, ostrych zdarzeń i śmiertelności, zwłaszcza u kobiet. Stanowi ona problem społeczny i ekonomiczny, wpływający na życie pacjenta i powodujący koszty opieki zdrowotnej. Jednak mechanizmy i przebieg choroby pozostają nieznane. Projekt TO_AITION pracuje nad hipotezą, że dysregulacja immunometaboliczna spowodowana genetycznymi, stylowymi i środowiskowymi czynnikami ryzyka wpływa na mechanizmy odpornościowe prowadzące do depresji związanej z CVD. W ramach projektu będą prowadzone badania przedkliniczne i kliniczne z zastosowaniem strategii opartych na danych w celu wykrycia i opisania mechanizmów immunometabolicznych odpowiedzialnych za współwystępowanie CVD i depresji, co ma na celu poprawę diagnostyki i leczenia tej choroby.

https://cordis.europa.eu/project/id/848146


Osoby realizujące projekt:

dr hab. Jakub Kaźmierski
Koordynator merytoryczny
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
profesor uczelni
jakub.kazmierski@umed.lodz.pl

Kinga Zel
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
kinga.zel@umed.lodz.pl