Tytuł projektu:

Airway Disease Analysis and Prevention

Dane projektu

Program: EiT Health
Akronim: ADAPT
Numer umowy: 19065
Okres realizacji: 01/01/2019‒31/12/2021
Wartość projektu: 381059,00 EUR

Opis projektu:

Rozwiązanie ADAPT łączy nowo opracowany panel kandydatów na biomarkery z „Nasosorption™ FX-i”, bezpiecznym, jednorazowym urządzeniem do nieinwazyjnego pobierania próbek z nosa. Bardziej czuła ocena ma zastosowanie w praktyce klinicznej, nawet u dzieci i osób starszych. Test diagnostyczny jest przewidziany jako narzędzie dla podstawowej opieki zdrowotnej, rozważa się również jego dalszy rozwój w kierunku opieki domowej.

https://eithealth.eu/project/adapt/


Osoby realizujące projekt:

dr Marek Chałubiński
Koordynator merytoryczny

Kinga Zel
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
kinga.zel@umed.lodz.pl