Tytuł projektu:

Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe

Dane projektu

Program: Horizon2020
Akronim: A4L_ACTIONS
Okres realizacji: 01/05/2021‒30/04/2024
Wartość projektu: 1 999 932,49 EUR
Wartość projektu: 146 918,75 EUR

Opis projektu:

Badania i innowacje są kluczowe w rozwiązywaniu wyzwań społecznych w Europie, także zapewnianiu zdrowia i dobrobytu jej mieszkańców. Mimo inwestycji, poszczególne kraje nadal charakteryzują się różnicami na polu badań i innowacji. W niektórych sektorach, takich jak ochrona zdrowia, różnice te mogą przekładać się na jakość życia Europejczyków i Europejek. Opierając się na sukcesach projektu Alliance4Life, zespół projektu A4L-ACTIONS zamierza rozwiązać problem luki związanej z badaniami i innowacjami poprzez rozwój kultury, zarządzania, wyróżnianie oraz wspieranie potencjału innowacyjnego instytucji prowadzących badania naukowe w dziedzinie ochrony zdrowia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które osiągają gorsze wyniki na tym polu. Takie działania pozwolą na zwiększenie ich atrakcyjności i utorują drogę do współpracy z krajami europejskimi.

https://cordis.europa.eu/project/id/964997/pl


Osoby realizujące projekt:

prof. Lucyna Woźniak
Koordynator merytoryczny
Zakład Biologii Strukturalnej
profesor
lucyna.wozniak@umed.lodz.pl
426393221, 422725812

Kinga Zel
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
kinga.zel@umed.lodz.pl