Tytuł projektu:

CliniMARK: ‘good biomarker practice’ to increase the number of clinically validated biomarkers

Dane projektu

Program: COST
Akronim: CliniMARK
Okres realizacji: 14/03/2017‒31/10/2021

Opis projektu:

Tysiące krążących białek jest wyznacznikiem choroby, odpowiedzi na leczenie lub prognozy dla pacjenta. Identyfikacja tych biomarkerów cząsteczkowych stanowi wielką obietnicę dla poprawy medycyny spersonalizowanej opartej na badaniach krwi. Diagnozowanie i prognozowanie przy użyciu biomarkerów (np. antygen karcinoembrionalny (CEA)) znacznie poprawiło przeżywalność pacjentów i obniżyło koszty opieki zdrowotnej u pacjentów z rakiem jelita grubego. Pomimo znacznych inwestycji w zwiększenie liczby badań nad biomarkerami, tylko około 150 z tysięcy zidentyfikowanych biomarkerów zostało wdrożonych do praktyki klinicznej. Aby zwiększyć liczbę klinicznie potwierdzonych biomarkerów, zamiast zwiększać liczbę badań nad odkryciami biomarkerów, CliniMARK poprawi jakość i powtarzalność badań oraz ustanowi spójną linię rozwoju biomarkerów od odkrycia do wprowadzenia na rynek.

https://www.cost.eu/actions/CA16113/


Osoby realizujące projekt:

prof. Lucyna Woźniak
Koordynator merytoryczny
Zakład Biologii Strukturalnej
profesor
lucyna.wozniak@umed.lodz.pl
426393221, 422725812

Agata Wiśniewska
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Starszy specjalista ds. projektów
agata.wisniewska@umed.lodz.pl
422725439

Justyna Strumiłło
Koordynator administracyjny
Dział Współpracy Zagranicznej
Kierownik
justyna.strumillo@umed.lodz.pl
422725440