Tytuł projektu:

Constructing a ‘Eubiosis Reinstatement Therapy’ for Asthma

Dane projektu

Program: Horizon2020
Akronim: CURE
Okres realizacji: 01/10/2017‒31/03/2022
Wartość projektu: 2 971 750 EUR
Wartość projektu: 232 500 EUR

Opis projektu:

Kluczową cechą astmy, która pozostaje stosunkowo mało zbadana, jest podatność na infekcje. Najnowsze badania wykazują, że mikrobiom układu oddechowego jest charakterystycznie zaburzony w astmie. Nasze dane wskazują, że cechą dysbiozy w astmie jest zmniejszona liczebność bakteriofagów. Postulujemy, że przywrócenie eubiozy w obrębie dróg oddechowych astmatyków poprzez terapię fagową będzie w stanie kontrolować dysregulację immunologiczną i kliniczny obraz choroby. Musimy być w stanie przewidzieć efekty dodania mieszaniny fagów do złożonej ekologii dróg oddechowych i zaprojektować odpowiednie interwencje. W CURE, opracujemy model predykcyjny wykorzystujący informacje pochodzące z interakcji wirus-bakteria, odpowiedzi gospodarza i ekspresji choroby klinicznej, zwalidowany i dostrojony przy użyciu systemu interfejsu gospodarz-mikrob-fag in-vitro. W ramach projektu zostaną opracowane preparaty fagowe jako kandydaci do badań klinicznych w astmie

https://cordis.europa.eu/project/id/767015


Osoby realizujące projekt:

dr Marek Chałubiński
Koordynator merytoryczny

Kinga Zel
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
kinga.zel@umed.lodz.pl