Tytuł projektu:

Development of a training program for improving QoL of seniors living in loneliness

Dane projektu

Program: Erasmus+
Akronim: Healthy Loneliness
Okres realizacji: 01/03/2021‒30/04/2023
Wartość projektu: 374 853 EUR
Wartość projektu: 80 840 EUR

Opis projektu:

Unwanted loneliness has increased all across Europe, especially in the elderly, hindering their health and well-being. Through different co-creation initiatives and considering their needs, our project addresses elderly loneliness. This project will provide elderly and other actors with tools to tackle with their loneliness, increase self-esteem, and understand that living alone does not mean living in loneliness. It will co-create, develop and validate high quality adapted learning program tailored to the needs of low-skilled or low-qualified seniors living in a situation of loneliness with the aim of acquiring skills and competences to minimize the negative effects in both mental and physical health.Unwanted loneliness has increased all across Europe, especially in the elderly, hindering their health and well-being. Through different co-creation initiatives and considering their needs, our project addresses elderly loneliness. This project will provide elderly and other actors with tools to tackle with their loneliness, increase self-esteem, and understand that living alone does not mean living in loneliness. It will co-create, develop and validate high quality adapted learning program tailored to the needs of low-skilled or low-qualified seniors living in a situation of loneliness with the aim of acquiring skills and competences to minimize the negative effects in both mental and physical health.

Niepożądana samotność wzrosła w całej Europie, zwłaszcza wśród osób starszych, uderzając w ich zdrowie i dobre samopoczucie. Przez różne inicjatywy współtworzenia i uwzględnianie ich potrzeb, nasz projekt zajmuje się samotnością osób starszych – zapewni on osobom starszym i innym podmiotom narzędzia do radzenia sobie z samotnością, podniesienia poczucia własnej wartości i zrozumienia, że życie w pojedynkę nie oznacza życia w samotności. Będzie on współtworzył, rozwijał i walidował wysokiej jakości program nauczania dostosowany do potrzeb nisko wykwalifikowanych seniorów żyjących w sytuacji samotności w celu zdobycia umiejętności i kompetencji pozwalających na zminimalizowanie jej negatywnych skutków zarówno w zdrowiu psychicznym, jak i fizycznym.

https://www.healthy-loneliness.eu/project/


Osoby realizujące projekt:

Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Specjalista ds. projektów międzynarodowych
ewelina.lojewska@umed.lodz.pl

dr Magdalena Wieczorkowska