Tytuł projektu:

Education and commitent as a strategy to fight against doping

Dane projektu

Program: Erasmus+
Akronim: ECASFAD
Okres realizacji: 01/01/2021‒31/12/2022
Wartość projektu: 253 485 EUR
Wartość projektu: 27 900 EUR

Opis projektu:

Projekt ma służyć zebraniu wiedzy na temat prowadzonych działań antydopingowych w obecnym czasie oraz stworzeniu ogólnodostępnego programu edukacyjnego, platformy edukacyjnej dla różnych osób zainteresowanych walką z dopingiem – uczniów, studentów, zawodników, szkoleniowców sportowych, trenerów, fizjoterapeutów, lekarzy. Jest to program międzynarodowy, którego koordynatorem jest ośrodek w Hiszpanii. Projekt jest już po pierwszym etapie – został wykonany podręcznik określający obecny stan dostępnych źródeł wiedzy na temat działań przeciwdziałających dopingowi.


Osoby realizujące projekt:

prof. Anna Jegier
Koordynator merytoryczny
Zakład Medycyny Sportowej
profesor
anna.jegier@umed.lodz.pl
+48 42 6757635

Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Specjalista ds. projektów międzynarodowych
ewelina.lojewska@umed.lodz.pl