Tytuł projektu:

Epidemiology of Ageing and Dementia Prevention

Dane projektu

Program: EiT Health
Akronim: Ageing@EITHealth
Okres realizacji: 01/01/2020‒31/12/2023
Wartość projektu: 35400 EUR

Opis projektu:

Szkoła doktorancka EIT Health Ageing to ogólnoeuropejska współpraca partnerów akademickich i pozaakademickich mająca na celu wyszkolenie nowego pokolenia doktorantów w dziedzinie nauk o starzeniu się, neurobiologii, gerontologii i epidemiologii, a także wyposażenie uczących się w umiejętności w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, które mogą wykorzystać do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej. Konsorcjum obejmuje akredytowane programy doktoranckie na 12 europejskich uniwersytetach o uznanych na arenie międzynarodowej kompetencjach naukowych w dziedzinach badawczych i udowodnionych kompetencjach w zakresie oferowania wysokiej jakości szkoleń doktoranckich. Program obejmuje również kursy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości oraz kontakt z siecią EIT Health.

https://eithealth.eu/project/eit-health-ageing-phd-school/


Osoby realizujące projekt:

prof. Lucyna Woźniak
Koordynator merytoryczny
Zakład Biologii Strukturalnej
profesor
lucyna.wozniak@umed.lodz.pl
426393221, 422725812

Kinga Zel
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
kinga.zel@umed.lodz.pl