Tytuł projektu:

European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencE

Dane projektu

Program: COST
Akronim: ENABLE
Okres realizacji: 20/10/2020‒19/10/2024

Opis projektu:

Ze względu na starzenie się społeczeństwa, w Europie obserwuje się wzrost zachorowań na choroby przewlekłe i wielochorobowość. Wzrost zachorowań wymaga wielodyscyplinarnej reakcji, która często obejmuje zmianę stylu życia w połączeniu z przyjmowaniem leków przez całe życie. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczy jednak nawet połowy osób przewlekle stosujących leki, stanowi poważne wyzwanie w zarządzaniu chorobami przewlekłymi i wiąże się z prawie 200 tysiącami zgonów oraz 80-125 mld Euro kosztów bezpośrednich i pośrednich w Europie. Postęp technologiczny (np. inteligentne pudełka na tabletki, inhalatory cyfrowe, urządzenia śledzące, elektroniczne pióra do iniekcji, e-zdrowie, big data) ma potencjał, aby wspierać pracowników służby zdrowia i dawać pacjentom możliwość wykrywania przypadków nieprzestrzegania zaleceń i radzenia sobie z nimi.

https://www.cost.eu/actions/CA19132/


Osoby realizujące projekt:

prof. Przemysław Kardas
Koordynator merytoryczny
Zakład Medycyny Rodzinnej
profesor
przemyslaw.kardas@umed.lodz.pl
426787210, 426319360

Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Specjalista ds. projektów międzynarodowych
ewelina.lojewska@umed.lodz.pl

Justyna Strumiłło
Koordynator administracyjny
Dział Współpracy Zagranicznej
Kierownik
justyna.strumillo@umed.lodz.pl
422725440