Tytuł projektu:

European Research and Preparedness Network for Pandemics and Emerging Infectious Diseases

Dane projektu

Program: Horizon2020
Akronim: EU-RESPONSE
Okres realizacji: 01/07/2020‒30/06/2025
Wartość projektu: 15 719 450,12 EUR
Wartość projektu: 17 125 EUR

Opis projektu:

Pandemia COVID-19 wykazała konieczność poprawy globalnego potencjału badań klinicznych w oparciu o współpracę między UE a partnerami międzynarodowymi. DisCoVeRy (WP1), zaprojektowane jako wieloramienne badanie adaptacyjne, może być rozszerzone na kilka krajów europejskich z odpowiednim wielonarodowym finansowaniem i możliwościami zarządzania badaniami. W ramach projektu EU-RESPONSE zostanie utworzona wielonarodowa, adaptacyjna europejska sieć badań nad COVID-19 i nowymi chorobami zakaźnymi, wykorzystująca istniejące inicjatywy, umożliwiająca europejską ekspansję DisCoVeRy (WP1) i stworzenie adaptacyjnej platformy badawczej COVID-19 (WP2). Projekt dostarczy solidnych dowodów na możliwość zmiany przeznaczenia lub rejestracji leków, umożliwiając większości europejskich szpitali udział na preferowanym przez nie poziomie zaangażowania w tworzenie sieci ośrodków badawczych w UE i krajach stowarzyszonych.

https://cordis.europa.eu/project/id/101015736


Osoby realizujące projekt:

prof. Anna Piekarska
Koordynator merytoryczny
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
profesor
anna.piekarska@umed.lodz.pl
42 251 60 98

Kinga Zel
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
kinga.zel@umed.lodz.pl