Tytuł projektu:

Evidence-Based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe

Dane projektu

Program: Third Health Programme
Akronim: VIGOUR
Numer umowy: 826640
Okres realizacji: 01/01/2019‒30/06/2022
Wartość projektu: 3 046 025,71 EUR
Wartość projektu: 88 596 EUR

Opis projektu:

Program ma na celu zrozumienie i poprowadzenie 15 organów opieki przez etapowy proces analizy, doradztwa w zakresie dobrych praktyk i szkoleń w zakresie budowania potencjału systemu opieki oraz podejścia do wdrażania na poziomie operacyjnym, organizacyjnym i strategicznym przez zainteresowane strony w różnych miejscach w Europie. Wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się zostaną wzmocnione przez program partnerski łączący „pionierskie” instytucje opieki VIGOUR z „naśladowcami”. Dalsze zewnętrzne instytucje opieki zdrowotnej będą korzystać z doświadczeń zdobytych w trakcie procesu stopniowego zwiększania skali w zakresie dedykowanych programów webinariów i podcastów.

https://www.vigour-integratedcare.eu/


Osoby realizujące projekt:

Prof. Tomasz Kostka
Koordynator merytoryczny
Klinika Geriatrii
profesor
tomasz.kostka@umed.lodz.pl
422725024,422725206,422725022,422725023

Kinga Zel
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
kinga.zel@umed.lodz.pl