Tytuł projektu:

From Scientists to Innovators for Industry

Dane projektu

Program: EiT Health
Akronim: Sci Fi
Okres realizacji: 01/01/2021‒31/12/2021
Wartość projektu: Płatne 100 lub 500 Euro od uczestnika, zależnie od wybranego modułu

Opis projektu:

Przejście od badań akademickich do pracy w przemyśle farmaceutycznym i medycznym może stanowić wyzwanie. Ten kurs pomoże Ci przezwyciężyć to wyzwanie dzięki wskazówkom partnerów akademickich i przemysłowych, dzięki czemu możesz uczyć się na rzeczywistych przypadkach i mieć możliwość pracy z doświadczonymi mentorami.

https://eithealth.eu/project/sci-fi-2021/


Osoby realizujące projekt:

Joanna Baranowska
Koordynator administracyjny
Sekcja ds Projektów Akceleracyjnych
Kierownik – zatrudnienie w ramach projektu EIT Health
joanna.baranowska@umed.lodz.pl