Tytuł projektu:

Health Alliance for Prudent Prescription and Yieldof Antibiotics in a Patient-centered Perspective

Dane projektu

Program: Third Health Programme
Akronim: HAPPY PATIENT
Okres realizacji: 01/01/2021‒31/12/2023
Wartość projektu: 3 311 668 EUR
Wartość projektu: 153 042 EUR

Opis projektu:

HAPPY PATIENT spodziewa się zredukować niewłaściwe przepisywanie antybiotyków o 40%. Jego kluczowe wyniki będą zarówno skalowalne, jak i możliwe do wdrożenia w różnych systemach opieki zdrowotnej w UE. Ma on na celu ograniczenie niewłaściwego stosowania i wydawania antybiotyków w najczęstszych zakażeniach nabytych w społeczności (tj. zakażenia dróg oddechowych, dróg moczowych, stomatologiczne) poprzez wieloaspektową interwencję w placówkach opieki zdrowotnej, zgodnie z sugestią zawartą w pkt 4.2 wytycznych UE dotyczących rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w zdrowiu ludzi. Działania w ramach projektu będą skierowane do pacjentów, pracowników podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzy ogólnych, pielęgniarek i dentystów), opieki wtórnej (usługi poza godzinami pracy), domów opieki i farmaceutów środowiskowych.

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/900024/summary


Osoby realizujące projekt:

dr hab. Maciej Godycki-Ćwirko
Koordynator merytoryczny
Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
profesor uczelni
maciej.godycki-cwirko@umed.lodz.pl
426795579

Anna Kowalczyk
Koordynator administracyjny
Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
Starszy specjalista ds. finansowych projektów
anna.kowalczyk@umed.lodz.pl